Hodnotící členská schůze MO Svazu tělesně postižených v Zábřehu

Datum akce: 14.11. 2017
Čas akce: 14:00
Zábřeh