Jaroslav Tůma – varhany/ koncert Bravo Zábřeh

Koncert předního českého varhaníka, cembalisty, hráče na klavichord, docenta Hudební fakulty AMU v Praze. 7. koncert hudebního cyklu Bravo Zábřeh 2016/2017.