Prázdninové putování s Metodějem: Brno

Datum akce: 16.8. 2017
Čas akce: 6:15
Zábřeh

Komentvaná prohlídka historické části města. Přihláška na uvedeném kontaktu u p. Hedrichové. Návrat 19:24.