Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně

Datum akce: 26.1.2017
Čas akce: 14:00
Zábřeh

Beseda s Ing. Miroslavem Kopřivou.