Slavnostní otevření Komunitního domu pro seniory

Datum akce: 26.3.2017
Čas akce: 16:00
Dubicko

Program:  16:00 varhanní koncert Ireny Chřibkové v kostele Povýšení sv. Kříže v Dubicku, 17:00 slavnostní otevření spojené s prohlídkou objektu Komunitního domu pro seniory. Občerstvení zajištěno.