Klub pečujících: Svépomocná skupina pro laické pečovatele v domácnosti

Datum akce: 14.3.2018
Čas akce: 15:30
Zábřeh

Načerpání sil a získání podpory do své nelehké činnosti.