Klub pečujících: Svépomocná skupina pro laické pečovatele v domácnosti

Datum akce: 17.1.2018
Čas akce: 16:00
Zábřeh

Setkání, kde mohou pečující načerpat podporu ve své nelehké činnosti.