Tísňové volání – Filmové večery

Datum akce: 11.10.2018
Čas akce: 20:00
Zábřeh

Thriller, nevhodné do 12 let, titulky, Dánsko 2018, 85 min. Úvodní slovo Miroslav Macek.