ALTAJ – NEJKRÁSNĚJŠÍ HORY SIBIŘE – Welzlování 2019

Datum akce: 30.1.2019
Čas akce: 17:00
Zábřeh

Vyprávění zoologa, fotografa a cestovatele Vladimíra Lemberka o jednom přátelství, které překoná všechny překážky. O cestě tajgou, po ledovci, močálem, přes horská sedla až na mongolské pláně. Divoká příroda plná květů, jurty svérázného národa Altajců, pasoucí se velbloudi i jakové, ale také nečekaný boj o život. Taková cesta, zopakovaná po čtvrtstoletí, nutně vyvolává řadu srovnání, ale také emocí… Jak se žilo v tehdejším Sovětském svazu a jak se tam žije nyní? Akce je součástí Welzlování 2019 – festivalu cestovatelů, dobrodruhů a recesistů.