Evropa a islám – dějiny a současnost

Datum akce: 26.2.2019
Čas akce: 18:00
Zábřeh

Přednáška s Lukášem Noskem, Th. D.