Klub pečujících: Svépomocná skupina pro laické pečovatele v domácnosti

Datum akce: 20.3.2019
Čas akce: 16:00
Zábřeh

Setkání, kde pečující načerpají podporu, podělí se o své zkušenosti, vypovídají se.