Doprava ve městě a bezpečnost silničního provozu – ZRUŠENO

Datum akce: 24.3.2020
Čas akce: 14:00
Zábřeh

Beseda s PaedDr. Crhonkem a Ing. Charouzem.