Pravdivost – Soucit – Snášenlivost umění

Datum akce: 22.1.2020
Čas akce: 17:00
Zábřeh

Tato velice dojímavá a hluboká výstava zobrazuje na jedné straně krásu a hloubku osobní kultivace člověka, žijícího podle principu pravdivosti, soucitu snášenlivosti a na straně druhé krutost násilného pronásledování lidí věnujících se kultivační praxi Falun Gong čínským komunistickým režimem.
Ukazuje lidi, kteří se i přes hrubé potlačování jejich osobních svobod a mučení, nevzdali své víry v pravdivost, soucit a snášenlivost.

Výstava bude zahájena vernisáží, ve středu 22. 1. v 17:00. Hudební doprovod je zajištěn přes ZUŠ Zábřeh.