Pochod Eskymo Welzla

Datum akce: 18.4.2020
Čas akce: 7:00
Zábřeh

Vedoucí p. Schwarzová. Trasa: 5 – 50 km. Bližší informace budou včas uvedeny.