ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Datum akce: 3. - 14. 5.2021
Čas akce: Kdykoli od 3. do 14. 5. 2021
Zábřeh

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců od 3. května do 14. května 2021. Přihlášku je možno podat bez přítomnosti zákonného zástupce (datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem), dále poštou či osobně na jednotlivých školách. Podrobné informace na uvedených kontaktech škol.
PRO DĚTI NAROZENÉ OD 1. 9. 2015 DO 31. 8. 2016 JE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ.
Kontakty:
MŠ POHÁDKA, Zábřeh, Čs. armády 650/13, tel.603 300 880, www.mspohadkazabreh.cz
MŠ SEVERÁČEK, Zábřeh, Severovýchod 483/25, tel. 605 584 986, www.msseveracek.cz
MŠ Zábřeh, Strejcova 132/2a, tel. 739 267 390, www.ms-strejcova.cz
MŠ Zábřeh, Zahradní 182/20, tel. 737 224 342, www.ms-zahradni.cz
ZŠ a MŠ Zábřeh, Rudolfa Pavlů 1799/4, tel. 606 707 369, www.zsskalicka.cz