Dům zvláštního určení Zábřeh (ul. Nerudova)

Dům zvláštního určení Zábřeh (ul. Nerudova)
Adresa
Nerudova 7 ,
Zábřeh 789 01
Kontaktní informace
Podrobnější popis zařízení:

Charakteristika služby: Jde o komplexní zařízení v majetku města, kde se uživatelům umožňuje bydlení a v místě se jim poskytuje potřebná péče a služby. Byty jsou přidělovány na základě rozhodnutí Rady města Zábřeh na doporučení příslušné komise. Žádosti o byty průběžně eviduje odbor sociální a zdravotní.

Konkrétní činnosti, nabízené aktivity, výkony: Poskytování bydlení, úkony pečovatelské služby v rámci pracovní doby, dovážka obědů, nákupy, praní a žehlení prádla, úklid, středisko osobní hygieny a pedikúra. Doplňkové služby: ordinace lékaře, kadeřník, klub důchodců.

Cílová skupina: senioři, lidé s invalidním důchodem, lidé se zdravotním postižením

Základní podmínky pro poskytnutí služby: Příslušnost k cílové skupině, zdravotní indikace, soociální situace (přednost mají ti, kdo budou odebírat pečovatelskou službu), místo bydliště (přednost mají občané Zábřeha).

Bezbariérový přístup: ano plně, včetně výtahu

 

Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2018