Moravská stezka – cyklostezka plná zážitků

Datum aktuality: 1. 1. 2023
Moravská stezka – cyklostezka plná zážitků

Moravská stezka je cyklistická trasa, která spojuje Jeseníky s jižní Moravou. Cyklotrasa začíná na česko-polských státních hranicích a je vedena nádhernými partiemi Jeseníků. Od Hanušovic sleduje tok řeky Moravy, prochází lužními lesy Litovelského Pomoraví a přichází do hanácké metropole Olomouce. Dále je vedena přes Kroměříž a podél Baťova kanálu až do vinařské oblasti jižní Moravy a Lednicko-valtického areálu. Celkově má cyklostezka více než 300 kilometrů a je rozdělená do 6 etap.

Etapa 1 – Krajinou Jeseníků
Celková délka této etapy je 79,8 km. Cyklistické putování zahájíme v malebné hraniční obci Mikulovice. V Mikulovicích si prohlédněte nejmonumentálnější církevní stavbu na Jesenicku – kostel sv. Mikuláše. Mírným stoupáním se vypravte po stezce do Písečné a přes Českou Ves do Jeseníku. V Písečné si můžete udělat výlet po modré turistické značce k jeskyním Na Špičáku. V České Vsi doporučujeme vyhlídku na Čertových kamenech, ke které vede modře značená turistická trasa. V Jeseníku můžeme navštívit Vodní tvrz, ve které sídlí Vlastivědné muzeum Jesenicka s atraktivními muzejními expozicemi (Spirála času Země, Čarodějnické procesy). Cyklistická trasa dále vede do Hanušovic, kde si můžeme prohlédnout Pivovarské muzeum a Bludova, který je známý díky termálním lázním. Odtud můžeme pokračovat do Šumperka (můžete zde navštívit Vlastivědné muzeum, porozhlédnout se z radniční věže, zdolat nedaleký vrchol Háj s rozhlednou či se projít na Městské skály) nebo Zábřeha, kde vás historickým centrem provede Welzlova stezka: prohlédnete si řadu měšťanských domů kolem Masarykova náměstí, kašnu a morový sloup, kostel sv. Bartoloměje s farním muzeem a starou radnici s galerií. Dále se můžete vydat do Železničního skanzenu mezi Lupěným a Hněvkovem. Hlavním magnetem skanzenu je historická parní lokomotiva.

Etapa 2 – Litovelským Pomoravím
Celková délka druhé etapy je 55,3 km. Druhá etapa trasy prochází chráněnou krajinnou oblastí Litovelského Pomoraví, které patří mezi jedinečné evropské oblasti a rostou zde vzácné druhy rostlin a významný je rovněž výskyt ptactva.  Po napojení na Moravskou stezku pokračujte směrem na Mohelnici. V Leštině je možnost odbočit do Úsova, kde můžete navštívit zámek (původně gotický hrad), ve kterém sídlí Lovecko-lesnické muzeum. Trasa vás dále zavede do Mohelnice, kde pojedete kolem písníků (přírodní koupaliště) a do Loštic, jež jsou vyhlášeny výrobou Olomouckých tvarůžků. Z Loštic pojedete do Bílé Lhoty, jejíž hlavní atraktivitou je arboretum (chráněné jako národní přírodní památka). Po prohlídce této přírodní zajímavosti pokračujte po silnici do Mladče, kde se můžete podívat do Mladečských jeskyní nebo jít na procházku na tajemný vápencový vrch Třesín (národní přírodní památka). Z Mladče se přesuneme do Litovle, centra CHKO. Město nabízí příjemnou procházku po historickém centru. Dále cyklostezka pokračuje přes Lhotu nad Moravou a Hynkov až do Horky nad Moravou se známým environmentálním centrem Sluňákov. Z Horky nad Moravou projedete kolem písníku Poděbrady (přírodní koupaliště) až do Olomouce s nespočtem pamětihodností, velkými možnostmi kulturního a sportovního vyžití. Za prohlídku stojí historické jádro – druhá největší městská památková rezervace v ČR s množstvím muzeí (Vlastivědné muzeum, Muzeum umění, Arcidiecézní muzeum) a církevních památek (katedrála sv. Václava, kostel sv. Mořice, kostel. sv. Michala). Barokní sloup Nejsvětější Trojice dominuje Hornímu náměstí, kde můžete také obdivovat původně gotickou, později renesančně upravenou radnici a raritní orloj. V okolí Olomouce doporučujeme navštívit ZOO Svatý Kopeček.

Etapa 3 – do hanáckých Athén
Celková délka třetí etapy je 44,3 km. Třetí etapa vás provede z posledního města druhé etapy Olomouce krajinou úrodné Hané, přes historická městečka až do Kroměříže. Nejprve projedete Smetanovy sady, poté pojedete po nové cyklostezce na Schweitzerově ulici, kolem rybníku Hamrejz a přes místní část Nemilany. Přes obce Kožušany-Tážaly, Blatec a Charváty se dostaneme do Dubu nad Moravou s poutním chrámem Očišťování Panny Marie. Za Dubem vás čeká průjezd přímo „středem“ Hradeckého rybníka. Při příjezdu do Tovačova si pozornost zaslouží renesanční zámek s 96 metrů vysokou Spanilou věží. Pokračujeme přes zachovalý lužní les (část je chráněna jako NPR Zástudančí) až do Chropyně. Zde můžete navštívit malebný zámek, který je spojen s legendárním hanáckým králem Ječmínkem. V sousedství zámku se rozprostírá Zámecký rybník, který je chráněn jako národní přírodní památka. Cílem třetí etapy je město Kroměříž. Dominantou města je Arcibiskupský zámek, který je společně spolu s Podzámeckou a Květnou zahradou zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V Kroměříži můžete dále navštívit Muzeum Kroměřížska či Biskupskou mincovnu.

Etapa 4 – Podél Baťova kanálu a Moravy
Celková délka čtvrté etapy je 33,3 km. Na čtvrté etapě cesty vás povedou převážně komfortní cyklostezky na březích řeky Moravy. Nejprve projedete obcí Kvasice se zámkem, který je veřejnosti nepřístupný, poté již vás čeká průmyslové centrum Otrokovice. Zde se nabízí možnost prodloužit si výlet a vyrazit do krajské metropole, kterou je Zlín. Z Otrokovic pokračujeme podél řeky Moravy do Napajedel. Městu dominuje barokní zámek s rozsáhlým zámeckým parkem. Na naší další cestě budete míjet řadu starých říčních ramen a především sledovat unikátní technickou památku – Baťův kanál. Na kanálu je provozována pravidelná lodní doprava včetně vyhlídkových plaveb. Výletní lodě zpravidla přepravují také jízdní kola. Podél vody bude cesta pěkně ubíhat až do Uherského Hradiště, které je srdcem Slovácka, ale také jedním z nejcyklističtějších měst u nás. Vydat se můžete na nejslavnější poutní místo Velehrad, za památkami Velké Moravy – do Archeoskanzenu Modrá u Velehradu či na hrad Buchlov.

Etapa 5 – Uherské Hradiště – Hodonín
Celková délka páté etapy je 44 km. Z posledního města čtvrté etapy Uherského Hradiště se vydáte do Kunovic, kde můžeme navštívit Letecké muzeum. Kdo nechce projíždět městem a nevadí mu, že se tak vyhne Kunovicím, může vyrazit směrem na Kostelany a na stezku se zase napojit v Ostrožské Nové Vsi,  kde se projíždí areálem místních Sirnatých lázní. Dominantou Uherského Ostrohu je renesanční zámek s arkádovým nádvořím. Zámek nabízí prohlídkovou trasu s výstupem na věž, dále je možné si prohlédnout galerii či sestoupit do podzemí zámku – do expozice Křišťálová jeskyně. Další průjezdním bodem na trase je město Veselí nad Moravou. Nejzajímavějším objektem ve městě je hvězdárna, která má otevřeno denně. Je zde rovněž přístaviště Baťova kanálu. Za delší zastávku stojí město Strážnice, které nabízí celou řadu zajímavostí. Ozdobou města je zámek (původně vodní hrad založený ve 13. století) s rozsáhlým parkem a nelze opomenout Skanzen Strážnice – muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. Další pamětihodností města je Průžkův mlýn – expozice mlynářství. Ve městě se zachovaly také městské brány ze 2. pol. 16. století. Poslední zastávkou je Hodonín – rodné město prvního československého prezidenta (je mu věnována celá expozice v Masarykově muzeu, které sídlí v budově zámku). V Hodoníně naleznete i zoologickou zahradu, která se může pochlubit například chovem vzácného tygra ussurijského a můžete zde navštívit Muzeu naftového dobývání a geologie.

Etapa 6 – Hodonín – Břeclav
Celková délka šesté etapy je 51,3, km. Poslední etapa cesty směřuje do Břeclavi. Trasa je z posledního města páté etapy Hodonína vedena na jih krásnou krajinou a kopíruje tok řeky Moravy. Ještě před soutokem Moravy a Dyje vás stezka odkloní a začne zase směrovat k severu, směrem na Břeclav. Poslední významnou pamětihodností na vaší cestě bude zámek Pohansko se staroslovanským hradištěm. Zámeček je součástí staveb Lednicko-valtického areálu, který je zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.  V Břeclavi můžeme navštívit místní Muzeum cyklistiky, které se nachází jen 200 metrů od nádraží. Sbírka soukromého sběratele čítá na sedmdesát kol.

Více informací najdete na webových stránkách Moravské stezky www.moravskastezka.cz, Facebooku www.facebook.com/moravskastezka2 nebo Instagramu www.instagram.com/moravskastezka.