Muzeum silnic Vikýřovice

Datum aktuality: 13. 4. 2019
Muzeum silnic Vikýřovice

Muezum silnic ve Vikýřovicích pořádá v sobotu 13. dubna od 9:00 do 12:00 hodin setkání s členy České obce legionářské. Na programu jsou rozhovory, úvahy, názory na téma „Tři dny vydržet doma bez pomoci zvenčí, při situaci civilní ochrany“, „Příprava občanů k obraně státu“ a následuje prohlídka instalace o rodině Kleinů s komentářem. Témata se budou střídat v 10:00 a v 11:00 hodin. Muzeum silnic také vyzívá zájemce, aby při nechali auta doma a do muzea se dopravili pěšky, na kole, na koloběžce, případně vlakem a šetřili tak životní prostředí.