Naučná stezka Lupěnské hory

Datum aktuality: 1. 1. - 31. 12. 2019
Naučná stezka Lupěnské hory

Na podzim roku 2018 byla v obci Lupěné otevřena nová naučná stezka Lupěnské hory. Naučná stezka má celkem 4 zastavení a celkově měří necelý kilometr. Záměrem vybudování stezky bylo přiblížit široké veřejnosti místní přírodu a posílit atraktivitu tohoto okolí. Stezka kopíruje modré turistické značení.

Lupěnské hory je místní název používaný pro zalesněný táhlý kopec, jehož hřeben tvoří tři vrcholy, nejvyšší vrchol má nadmořskou výšku 463 m. n. m. Svahy kopce se ze severozápadu vypínají nad údolím Moravské Sázavy a k jihovýchodu klesají do Bušínovského potoka. Lesní cesta vedoucí převážně po hřebenu od obce Lupěné sloužila v minulém století k přibližování dřeva i jako nejkratší spojnice pro obyvatele obce Hynčina, kteří docházeli za prací do Brassovy továrny v Zábřehu.