Po stopách Eskymo Welzla

Datum aktuality: 24. 10. 2017
Po stopách Eskymo Welzla

V úterý 24. října v 18:00 pořádá kulturní dům v Postřelmově cestopisnou besedu nazvanou „Po stopách Eskymo Welzla Yukonem, Aljaškou a Sibiří až do moře Laptěvů“.  Expedice Ing. Martina Strouhala „Po stopách Jana Welzla“ nás zavede do Ledového moře, tedy až do moře Laptěvů, ve kterém se kdysi pohyboval jako obchodník a lovec zábřežský rodák a známý cestovatel Jan Eskymo Welzl. Cestu podnikl sám takřka ve „welzlovském duchu“, aby co možná nejvíce poznal život v oblastech, kde kdysi žil krajan Jan. Stejně jako on spoléhal plně na pomoc místních obyvatel a vše podnikl se dvěma druhy – Aleksejem a Genadiem, kteří pochází z osad v arktické části řeky Jany a živí se zde lovem ryb a dobýváním dalších pokladů severu, což je v současnosti hlavně mamutovina. Cestoval sám také proto, že bylo dost těžké shánět někoho dalšího na cestu, u které se nedal garantovat ani průběh, ani výsledek, ani doba návratu.
Cílem bylo jednak poznat více život v oblastech arktického domova Jana Welzla, šířit znovu jeho slávu v místech kde žil a také získat nové historické poznatky k legendárnímu a někdy těžko uvěřitelnému příběhu Jana Welzla, který vždy byl a dodnes také je předmětem mnoha dohadů, jak to skutečně s jeho cestováním bylo, kde žil a podobně.
Pan Martin Strouhal navštívil Yukon, Aljašku a Sibiř v době od 10. 8. do 5. 9. 2017. Zcela naplněn energií Sibiře a plný zážitků je s velkou chutí předá na besedě, která je spojena s projekcí map, fotografií a filmem.