Třiadevadesátníci na ruské a italské frontě v roce 1915

Datum aktuality: 14. 2. 2018
Třiadevadesátníci na ruské a italské frontě v roce 1915

Přednáška Třiadevadesátníci na ruské a italské frontě v roce 1915 se uskuteční v zábřežském muzeu ve středu 14. února v 17:00 hodin. Pan PaeDr. Zdeněk Doubravský kromě přednášení také uvede knihu „Severomoraváci za Velké války. V ruském blátě a v žáru jižního slunce“. Jedná se o druhý díl trilogie seznamující s osudy vojáků v rakousko-uherských uniformách na frontách první světové války. Publikaci vydává Vlastivědné muzeum v Šumperku. Autor Zdeněk Doubravský tentokrát zavede čtenáře do Ruska v roce 1915 a v první polovině roku 1916. Budou svědky postupu vojsk Centrálních mocností carským impériem a následného dlouhodobého uvíznutí v zákopech. Pozornost je opět věnována bojové cestě 13. zeměbraneckého pluku a zvláště 93. pěšího pluku šumperského. S 1. praporem 93. pěšího pluku čtenáři tentokrát zavítají na italskou frontu a budou moci poznat nelidské podmínky bojů u řeky Soči i působení praporu v Alpách v letech 1915 a 1916.