MEIS Zábřeh

Posláním MEIS Zábřeh je zabezpečení informačních a prezentačních aktivit vedoucí k podpoře regionální informovanosti o Evropské unii. Tyto činnosti jsou finančně podporovány Olomouckým krajem, Statutárním městem Olomouc a informační sítí EUROPE DIRECT.

Městské evropské informační středisko MEIS Zábřeh sídlí od 1. ledna 2014 v turistickém informačním centru v kulturním domě v Zábřeze.

Informační středisko pro Evropskou unii   Městské evropské informační středisko Zábřeh (MEIS Zábřeh) je součástí informační sítě EUROPE DIRECT, která funguje ve všech členských státech EU.

Spolu s MEIS Zábřeh bylo postupně založeno v Olomouckém kraji 12 středisek MEIS. Střediska MEIS umožňují veřejnosti získat základní informace o Evropské unii a nabídnout pomoc při vyhledávání těchto informací. Do roku 2013 plnila funkci MEIS zábřežská knihovna.

Poskytované služby:

  • vyhledávání informací z internetu o EU
  • nabídka informačních materiálů a publikací o EU
  • odpovědi na dotazy veřejnosti týkající se EU
  • zajištění besed a výstav pro veřejnost a studenty
  • informace o programech EU v regionu
  • spolupráce s informačním střediskem EUROPE DIRECT OLOMOUC

_______________________________________________________________________

PROJEKT MEIS ZÁBŘEH 2020

ROK ZDRAVÍ LIDÍ A ROSTLIN
MEIS Zábřeh se v roce 2020 nechalo inspirovat tím, že OSN prohlásilo rok 2020 za Mezinárodní rok zdraví rostlin. Zároveň Evropská unie prezentovala Zelenou dohodu pro Evropu a v květnu 2020 také prezentovala strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti. Letošní projekt se bude zabývat nejen zdravím rostlin. Vzhledem k aktuální situaci pandemie se MEIS Zábřeh bude v rámci svého projektu věnovat i fyzickému a duševnímu zdraví lidí ve spojení s přírodními zdroji. Prostřednictvím pořádaných akcí bude propagovat Evropskou unii a bude podávat informace návštěvníkům akcí o EU.
Jednotlivé akce: Zážitkové dopoledne s MEIS Zábřeh, Voňavé odpoledne s MEIS Zábřeh
Termín trvání projektu: 19. 9. – 24. 10. 2020

Zážitkové dopoledne s MEIS Zábřeh
Termín: 19. září 2020, 9:00 – 14:00
Místo konání: Před kulturním domem Zábřeh
U příležitosti konání Zábřežského kulturního jarmarku v sobotu 19. září připravuje MEIS Zábřeh zážitkovou zónu. První akce projektu bude zaměřena na smyslové vnímání a prožívání nových věcí. Pro návštěvníky bude připraven workshop muzikoterapie, v rámci kterého si každý návštěvník může vyzkoušet bubnování na bubny pod vedením zkušeného hudebního pedagoga. V zážitkové zóně si mohou návštěvníci vyzkoušet relaxaci na sedacích pytlích, děti se mohou zapojit do různých soutěží a také pro ně bude připraveno malování na obličej. Na této akci bude zajištěna propagace Evropské unie stejně jako nezbytná dezinfekční a hygienická opatření.

Voňavé odpoledne s MEIS Zábřeh – V říší vůní s Pavlou Apostolaki
Termín: 24. října 2020, 16:00 – 19:00
Místo konání: Kino Retro Zábřeh
MEIS Zábřeh připravuje voňavé sobotní odpoledne na téma aromaterapie a léčivé síly jehličnanů se zkušenou aromaterapeutkou a novinářkou Pavlou Apostolaki. Během semináře návštěvníci vstoupí do světa vůní. Získají základní znalosti v oblasti aromaterapie, naučí se používat rostlinné silice, poznají rozdíly mezi čistými přírodními produkty a chemickými výrobky a sestaví si domácí aroma lékárničku.  Další část programu bude věnovaná léčivým účinkům jehličnanů. Smrk, jedle, borovice, modřín a cedr disponují obrovským potenciálem pro lidský organismus. Pro jejich účinné látky je využívá i moderní fytoterapie a aromaterapie. Budou představeny terapeutické účinky a aplikace éterických olejů na pracovišti, při studiu, na posílení imunity, v sauně, v léčbě pohybového aparátu, při onemocnění dýchacích cest a na harmonizaci psychiky. Seminář bude rozdělen na dvě části a celý program bude trvat 3 hodiny. Účastníci budou mít možnost všechny oleje ovonět a případně i zakoupit. Vstup volný.

 

 

 

_______________________________________________________________________

PROJEKT MEIS ZÁBŘEH 2019

15. VÝROČÍ VSTUPU ČESKA DO EVROPSKÉ UNIE

Jednotlivé akce: Budu volit s MEIS Zábřeh, Beseda k volbám do Evropského parlamentu, 15 let s Evropou, Přednáška Přívětivé Slovinsko, Perníčkování s MEIS Zábřeh
Termín trvání projektu: 1. 5. – 24. 11. 2019

MEIS Zábřeh bude v letošním roce oslavovat 15. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Prostřednictvím pořádaných akcí bude propagovat Evropskou unii, bude podávat informace návštěvníkům akcí o EU, bude představovat členské země Evropské unie.

Budu volit s MEIS Zábřeh
Termín: 1. května 2019
Ve dnech 24. – 25. května 2019 se budou konat volby do evropského parlamentu. MEIS Zábřeh chtělo dopomoci k větší účasti na volbách. Ve středu 1. května u příležitosti konání Májového jarmarku u kulturního domu podávalo MEIS všem zájemcům informace o blížících se volbách do evropského parlamentu. Tato akce podporovala kampaň „Tentokrát budu volit“. Zájemci si z akce odnesli zajímavé brožury nejen o volbách do Evropského parlamentu, ale také o samotné Evropské unii. Návštěvníci mohli vyplnit anketní lístky, které měly za úkol zjistit zájem o volební účast. Pro návštěvníky bude připraven i krátký kvíz. Cílovou skupinou této akce byli dospělí lidé od 18 let.

Beseda k volbám do Evropského parlamentu
Termín: 7. května 2019
Na začátku května se uskutečnila beseda v místním Klubu důchodců na téma Volby do Evropského parlamentu, které v Česku proběhnou 24. – 25. května 2019. Tato beseda měla za cíl zdůraznit důležitost účasti u voleb do Evropského parlamentu. Seniorům byla promítnuta prezentace, díky které se dozvěděli základní informace o Evropském parlamentu, o volbách a o důvodech, proč jít volit. Seniorům byly rozdány informativní letáčky a brožury o volbách, o Parlamentu i o samotné Evropské unii. Byly jim poskytnuty informace o tom, jak volit a také kompletní seznam kandidujících stran a jejich volebních programů. Senioři se tak mohli dozvědět všechny informace o volbách, které si sami nedokážou najít na internetu.

15 let s Evropou
Termín: 14. září 2019
Velké pátrání a luštění, zábavu i poučení bylo připraveno na sobotu 14. září. Akce v režii MEIS Zábřeh, konané za podpory Europe Direct Olomouc, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouc, se na podzimním kulturním jarmarku již staly tradicí a rok od roku je navštěvuje víc a víc lidí. Letošní akce s názvem „15 let s Evropou“ připomenula patnácté výročí od vstupu České republiky do Evropské unie. Na akci, která byla určená zejména pro školáky nebo děti v doprovodu rodičů, čekalo skákání v pytli, házení míčkem, chůze na chůdách, skládání puzzle a především pátrání po evropských zemích a spousta zábavy a napětí. Za své snažení si děti vylosovaly odměnu. Akce probíhala před kulturním domem od 9:00 do 14:00 hodin.

Přívětivé Slovinsko
Termín: 4. listopadu 2019
V pondělí 4. listopadu se konala v kině Retro zajímavá přednáška o přívětivém Slovinsku. Přednášela úspěšná novinářka Pavla Apostolaki. Přednáška se konala u příležitosti 15. výročí vstupu Slovinska do Evropské unie.

Perníčkování s MEIS Zábřeh
Termín: 24. listopadu, 13:00 – 18:00
Místo konání: Konírna, Kino Retro
Již druhým rokem ukončila celý projekt akce Perníčkování s MEIS Zábřeh, která se konala týden před začátkem adventu a děti i rodiče se tak naladili na blížící se Vánoce. Zdobení perníčků bylo tentokrát připraveno v pronajatém prostoru Konírna, který se nachází hned vedle Kina Retro. Tvoření bylo tedy opět spojeno s promítáním pohádky pro zúčastněné děti a rodiče v  promítacím sále kina. Na dvoře kina byl připraven stánek s palačinkami a punčem, které dostávaly děti za odměnu. Pro zpříjemnění hezkého odpoledne hráli návštěvníkům zábřežští Koledníci. Touto akcí si každoročně připomínáme dlouhou evropskou tradici pečení perníčků. První zmínky o perníku v Evropě se datují již od 13. století.

_______________________________________________________________________

PROJEKT MEIS Zábřeh 2018

ROK KULTURNÍHO DĚDICTVÍ S MEIS ZÁBŘEH

Jednotlivé akce: Navštěvujte památky s MEIS Zábřeh, Hrajeme si s historií, Přednáška s vyhlášením výherců fotosoutěže, Perníčkování s MEIS Zábřeh

Termín konání projektu: 1. 5. – 25. 11. 2018

MEIS Zábřeh letos podpoří Evropský rok kulturního dědictví, který Evropská unie vyhlásila na rok 2018. Prostřednictvím tří akcí, které budou během roku uskutečněny, se budeme snažit povzbudit širokou veřejnost k objevování krásy památek, historie a kultury nejen na území našeho města a státu, ale i na území všech ostatních členských zemí EU. Do projektu zapojíme jak děti, tak i dospělé.

Prezentace MEIS na zábřežském jarmarku

Navštěvujte památky s MEIS Zábřeh
Termín: 1. 5. – 30. 9. 2018
První čin, který přiměje účastníky, aby si všímali kulturních památek kolem nás, je fotosoutěž. Této fotosoutěže se může zúčastnit kdokoliv. Úkolem je vyfotografovat se s jakoukoliv památkou a fotografii zaslat do našeho Infocentra. Památky můžou být jak z České republiky, tak z kteréhokoliv členského státu Evropské unie. Z došlých fotografií vybereme 3 nejzajímavější fotografie, které budou oceněny hodnotnými výhrami na říjnové akci.

Hrajeme si s historií
Termín: 15. 9. 2018
Jedna z hlavních akcí letošního projektu se uskutečnila v sobotu 15. září před kulturním domem. U příležitosti Dnů evropského dědictví a Zábřežského kulturního jarmarku pořádalo MEIS Zábřeh akci Hrajeme si s historií. Akce byla určena především dětem školního věku, ale zábavu si užily i mladší děti a také rodiče a prarodiče. Připravena byla 4 stanoviště. Každé stanoviště se věnovalo jiné části evropských a českých dějin. Děti si tak mohly potěžkat vikingský štít, setkaly se s anglickým vojákem 18. století, zkusily si vyrobit patrony do muškety, zjistily jak vypadala mapa Československa, poznávaly známé památky Česka, zatočily si kolem štěstí a složily velké puzzle Evropy. Za splnění úkolů dostaly děti odměnu.

Přednáška „Hříšně chutná Vídeň“ a vyhlášení výherců fotosoutěže
Termín: 24. října 2018, 17:00
Místo konání: Kavárna Café Carré
Ve středu 24. října se v kavárně Café Carré uskutečnila přednáška uspěšné novinářky Pavly Apostolaki s názvem Hříšně chutná Vídeň. Návštěvníci dostali na ochutnání Sachrův dort z produkce Café Carré. Po skončení přednášky o vídeňské gastronomii přišlo na řadu losování a vyhlášení výherců fotosoutěže „Navštěvujte památky s MEIS Zábřeh“. Kromě vylosovaných výherců byla udělena speciální cena poroty Pavlíně Doleželové za fotografii z Českého Krumlova. Třetí cenu – flash disk a termohrnek vyhrála Iveta Košárková za krásnou fotografii milánského dómu v Itálii, druhou cenu – knihu o fotografování vyhrál Jaroslav Koruna za originální snímek se zámkem Milotice a hlavní cenu – digitální fotoaparát Nikon si odnesla Adéla Tichá za fotku dřevěného kostela v Hradci Králové.

Perníčkování s MEIS Zábřeh
Termín: 25. listopadu, 13:00
Místo konání: Kino Retro
Projekt roku 2018 uzavřela akce Perníčkování s MEIS Zábřeh. Ta se konala v galerii kina Retro, v promítacím sále kina a ve venkovních prostorách před kinem. Stejně jako předešlé akce měla za úkol připomenout dlouhou evropskou tradici pečení perníčků. První zmínky o perníku v Evropě se datují již od 13. století. V galerii kina Retro byla připravena malá dílnička pro děti, kde si vyzkoušely zdobení perníčků, ze kterých si mohly vytvořit vánoční dekoraci nebo je přivázat na vánoční přáníčko. Za odměnu dostaly děti i jejich rodiče punč, palačinku a vstupenku do kina na pohádku Anděl páně 2, která se promítala v 16:00 hodin. Atmosféru blížícího se adventu doplnili koledníci, kteří přišli pro všechny zahrát.

_______________________________________________________________________

PROJEKT MEIS Zábřeh 2017

Název: EVROPA CHRÁNÍ PŘÍRODU

Jednotlivé akce: S kvízem do přírody, S výrem nad Evropou, Den zdravého životního stylu

Termín konání projektu: 1. 6. – 15. 10. 2017

U příležitosti 15. výročí od ratifikace Kjótského protokolu (31. května 2002 všech 15 členských států zároveň ratifikovalo Kjótský protokol – celosvětovou dohodu o snížení znečištění ovzduší) uspořádá MEIS Zábřeh projekt zaměřený nejen na čisté ovzduší, ale také na kompletní problematiku ekologické výchovy. Projekt „Evropa chrání přírodu“ zastřešuje tři jednotlivé akce. Cílem všech akcí je podpora ekologického chování a zdravého životního stylu u dětí i dospělých.

S kvízem do přírody
Termín: 1. 6. – 14. 9. 2017
První akcí našeho projektu je soutěžní on-line kvíz pro děti. On-line kvíz budou vyplňovat děti od 6 do 15 let. Otázky jsou zaměřeny na přírodu kolem nás a její ochranu. Motivací k vyplnění kvízu by měly být dětem výherní ceny, které podporují pohyb dětí v přírodě a sport a zároveň jsou pro děti atraktivní. Děti si můžou vybrat ze dvou kvízů, podle toho kolik jim je let. První kategorie je pro děti od 6 do 10 let a druhá kategorie pak pro děti od 11 do 15 let. Každý může kvíz vyplnit jen jednou a to od 1. června do 14. září. Vylosování výherců proběhne na zábřežském kulturním jarmarku 16. 9. 2017, na kterém se bude konat i naše druhá akce „S výrem nad Evropou“.

Výherci on-line kvízů jsou: Loupancová Petra, Hrózová Michelle, Drozd Dominik, Šímová Jana, Petrželková Tereza a Bigosová Klára.

S výrem nad Evropou
Termín: 16. 9. 2017
Naše druhá akce, určená především dětem ve věku 6 – 15 let, se uskuteční v sobotu 16. září od 9:00 do 14:00 před vchodem do kulturního domu v Zábřeze. Pro děti budou připravena čtyři stanoviště s úkoly a zábavou. Děti budou poznávat chráněná zvířata a rostliny, stopy zvířat, určí jaké je správné chování v lese, roztřídí odpad, vymalují si obrázky zvířat, zatočí si kolem štěstí a za své snažení budou řádně odměněny. Akce se koná souběžně se Zábřežským kulturním jarmarkem, na kterém proběhne vyhlášení výherců on-line kvízů „S kvízem do přírody“.

Den zdravého životního stylu
Termín: 15. 10. 2017
Se správným přístupem k životnímu prostředí souvisí také správný přístup k vlastnímu životnímu stylu. Zdravému životnímu stylu se bude věnovat  naše třetí akce, na které si zájemci vyzkouší nordic walking, ochutnají zdravé speciality a poslechnou si přednášku týkající se zdravé výživy. Celý program bude zaměřen na zdravé stravování a pohyb na čerstvém vzduchu. Nordic walking neboli severská chůze je mladý sport, který se pomalu rozšiřuje z evropských zemí i do Česka. Proto jej chceme rozšířit mezi veřejnost, tím že uspořádáme v dopoledních hodinách minikurz nordic walkingu. Přednáška o zdravé výživě s ochutnávkou se bude konat v kině Retro od 15:00. Kurz chůze s holemi i přednášku o zdravé výživě povedou zkušení odborníci – instruktor nordic walkingu Jiří Tomášek a výživová poradkyně Mgr. Monika Tělupilová, DiS..

_______________________________________________________________________

PROJEKT MEIS Zábřeh 2016

Název: S KNIHOU PO EVROPĚ

Datum konání: 3. června 2016, 14:00 – 18:00

Místo konání: ČS. armády 835/1, Zábřeh

V letošním roce se v našem projektu zaměříme na rozvoj čtenářství mezi dětmi a mladými lidmi. 1. – 7. červen je považován za Mezinárodní týden čtení. MEIS Zábřeh se do oslav zapojí uspořádáním akce „S knihou po Evropě“, která se bude konat 3. června 2016 před kulturním domem v Zábřehu, z důvodu spojení akce se Dnem dětí, který pořádá Zábřežská kulturní, s.r.o. a DDM Krasohled. Děti se budou moci zúčastnit soutěže Z pohádky do pohádky a hrát o spoustu krásných knih. Dále si s námi mohou vyrobit záložku do knihy, něco si přečíst nebo nakreslit svoji oblíbenou pohádkovou postavu, vše za drobnou odměnu.

V rámci projektu bude 1. června spuštěn on-line kvíz Evropa plná pohádek, určený pro děti do 16 let, ve kterém se hraje o čtečku knih a poukazy na nákup v knihkupectví Patka Zábřeh. Zároveň každý účastník automaticky vyhrává vstupenku do kina Retro, kde se budou v sobotu 10. září losovat výherci a jako odměna pro všechny promítat film Kniha džunglí. Kvíz bude k dispozici na webových a facebookových stránkách turistického informačního centra nebo přímo v infocentru.

________________________________________________________

PROJEKT MEIS Zábřeh 2015

Název: EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

Datum konání: 19. září 2015, 9:00 – 16:00

Místo konání: ČS. armády 835/1, Zábřeh

V letošním roce se v našem projektu zaměříme na jazykové vzdělávání. Dne 26. září se každoročně slaví Evropský den jazyků. Cílem svátku je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy. Městské evropské informační středisko Zábřeh se zapojí do oslav uspořádáním akce „Evropský den jazyků“, která se bude konat o pár dní dříve, 19. září 2015 před kulturním domem v Zábřehu, z důvodu spojení akce se Zábřežským kulturním jarmarkem. Návštěvníci si ověří své znalosti o českém jazyce, ale i dalších cizích jazycích /polština, němčina, francouzština, angličtina/. Akce bude nástrojem pro dosažení většího mezilidského porozumění. Účastníci se dozví spoustu zajímavostí, děti se zabaví při kreslení obrázků, skládání puzzle.  Každý se bude moct zúčastnit soutěže, během které se rozhodne pro splnění jednoho ze tří úkolů (anglická osmisměrka, anglický jazykolam nebo vědomostní kvíz) které budou rozlišeny podle věkových kategorií, a hrát o spoustu hodnotných cen (lego, česko – anglický slovník, scrabble, puzzle, knihy a vstupenky do kina Retro). Pro všechny účastníky budou připraveny i drobné odměny za účast.

Podpůrnou akcí pro Den jazyků bude i on-line kvíz s jazykovou tematikou, ve kterém se bude hrát o velmi hodnotné ceny – MP3 přehrávač, čtečka knih a tablet. Kvíz je spuštěn od 23. 7. 2015 v 8:00 hodin a obsahuje 20 otázek, které se různě dotýkají jazyků EU. K dispozici bude online k vyplnění na stránkách TIC /tourism.zabreh.cz/, na facebookových stránkách TIC, na stejných stránkách k vytištění /osobní odevzdání v TIC/ nebo v tištěné formě v TIC a ve zpravodaji města Zábřeh /29. 7. 2015/. Kvíz bude možno vyplnit do 17. 9. 2015 do 17:00 hodin. Výherce budeme losovat na Evropském dni jazyků 19. 9. 2015.

V letních měsících bude probíhat soutěž Letní putování po Olomouckém kraji, kterou pořádá Olomouc Europe Direct ve spolupráci se středisky MEIS. Cílem soutěže je navštívit alespoň 10 z 13 míst v Olomouckém kraji (Olomouc, Šumperk, Prostějov, Přerov, Šternberk, Litovel, Zábřeh, Štíty, Hranice, Uničov, Hanušovice, Lipník nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou) a v jednotlivých Městských evropských informačních střediscích splnit kreativní či vědomostní úkol s tematikou Evropské unie. Za splnění tohoto úkolu soutěžící obdrží kromě drobného dárku i razítko na svou hrací kartu, která bude po odevzdání na kterémkoliv středisku MEIS zařazena do slosování o hodnotné ceny.

________________________________________________________

PROJEKT MEIS Zábřeh 2014 

Název: 10 LET S EVROPOU

Datum konání: 27. 9. 2014, 9:00 – 16:00

Místo konání: Masarykovo náměstí, Zábřeh