MEIS Zábřeh

Posláním MEIS Zábřeh je zabezpečení informačních a prezentačních aktivit vedoucí k podpoře regionální informovanosti o Evropské unii. Tyto činnosti jsou finančně podporovány Olomouckým krajem, Statutárním městem Olomouc a informační sítí EUROPE DIRECT.

Městské evropské informační středisko MEIS Zábřeh sídlí od 1. ledna 2014 v turistickém informačním centru v kulturním domě v Zábřeze.

Informační středisko pro Evropskou unii   Městské evropské informační středisko Zábřeh (MEIS Zábřeh) je součástí informační sítě EUROPE DIRECT, která funguje ve všech členských státech EU.

Spolu s MEIS Zábřeh bylo postupně založeno v Olomouckém kraji 12 středisek MEIS. Střediska MEIS umožňují veřejnosti získat základní informace o Evropské unii a nabídnout pomoc při vyhledávání těchto informací. Do roku 2013 plnila funkci MEIS zábřežská knihovna.

Poskytované služby:

  • vyhledávání informací z internetu o EU
  • nabídka informačních materiálů a publikací o EU
  • odpovědi na dotazy veřejnosti týkající se EU
  • zajištění besed a výstav pro veřejnost a studenty
  • informace o programech EU v regionu
  • spolupráce s informačním střediskem EUROPE DIRECT OLOMOUC

PROJEKT MEIS Zábřeh 2017

Název: EVROPA CHRÁNÍ PŘÍRODU

Jednotlivé akce: S kvízem do přírody, S výrem nad Evropou, Den zdravého životního stylu

Termín konání projektu: 1. 6. – 30. 9. 2017

U příležitosti 15. výročí od ratifikace Kjótského protokolu (31. května 2002 všech 15 členských států zároveň ratifikovalo Kjótský protokol – celosvětovou dohodu o snížení znečištění ovzduší) uspořádá MEIS Zábřeh projekt zaměřený nejen na čisté ovzduší, ale také na kompletní problematiku ekologické výchovy. Projekt „Evropa chrání přírodu“ zastřešuje tři jednotlivé akce. Cílem všech akcí je podpora ekologického chování a zdravého životního stylu u dětí i dospělých.

S kvízem do přírody
První akcí našeho projektu je soutěžní on-line kvíz pro děti. On-line kvíz budou vyplňovat děti od 6 do 15 let. Otázky jsou zaměřeny na přírodu kolem nás a její ochranu. Motivací k vyplnění kvízu by měly být dětem výherní ceny, které podporují pohyb dětí v přírodě, sport nebo jsou vyrobeny ekologicky a zároveň jsou pro děti atraktivní. Děti si můžou vybrat ze dvou kvízů, podle toho kolik jim je let. První kategorie je pro děti od 6 do 10 let a druhá kategorie pak pro děti od 11 do 15 let. Každý může kvíz vyplnit jen jednou a to od 1. června do 31. srpna. Vylosování výherců proběhne na zábřežském kulturním jarmarku 16. 9. 2017, na kterém se bude konat i naše druhá akce „S výrem nad Evropou“.

Odkazy na on-line kvízy:

 

PROJEKT MEIS Zábřeh 2016

Název: S KNIHOU PO EVROPĚ

Datum konání: 3. června 2016, 14:00 – 18:00

Místo konání: ČS. armády 835/1, Zábřeh

V letošním roce se v našem projektu zaměříme na rozvoj čtenářství mezi dětmi a mladými lidmi. 1. – 7. červen je považován za Mezinárodní týden čtení. MEIS Zábřeh se do oslav zapojí uspořádáním akce „S knihou po Evropě“, která se bude konat 3. června 2016 před kulturním domem v Zábřehu, z důvodu spojení akce se Dnem dětí, který pořádá Zábřežská kulturní, s.r.o. a DDM Krasohled. Děti se budou moci zúčastnit soutěže Z pohádky do pohádky a hrát o spoustu krásných knih. Dále si s námi mohou vyrobit záložku do knihy, něco si přečíst nebo nakreslit svoji oblíbenou pohádkovou postavu, vše za drobnou odměnu.

V rámci projektu bude 1. června spuštěn on-line kvíz Evropa plná pohádek, určený pro děti do 16 let, ve kterém se hraje o čtečku knih a poukazy na nákup v knihkupectví Patka Zábřeh. Zároveň každý účastník automaticky vyhrává vstupenku do kina Retro, kde se budou v sobotu 10. září losovat výherci a jako odměna pro všechny promítat film Kniha džunglí. Kvíz bude k dispozici na webových a facebookových stránkách turistického informačního centra nebo přímo v infocentru.

PROJEKT MEIS Zábřeh 2015

Název: EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

Datum konání: 19. září 2015, 9:00 – 16:00

Místo konání: ČS. armády 835/1, Zábřeh

V letošním roce se v našem projektu zaměříme na jazykové vzdělávání. Dne 26. září se každoročně slaví Evropský den jazyků. Cílem svátku je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy. Městské evropské informační středisko Zábřeh se zapojí do oslav uspořádáním akce „Evropský den jazyků“, která se bude konat o pár dní dříve, 19. září 2015 před kulturním domem v Zábřehu, z důvodu spojení akce se Zábřežským kulturním jarmarkem. Návštěvníci si ověří své znalosti o českém jazyce, ale i dalších cizích jazycích /polština, němčina, francouzština, angličtina/. Akce bude nástrojem pro dosažení většího mezilidského porozumění. Účastníci se dozví spoustu zajímavostí, děti se zabaví při kreslení obrázků, skládání puzzle.  Každý se bude moct zúčastnit soutěže, během které se rozhodne pro splnění jednoho ze tří úkolů (anglická osmisměrka, anglický jazykolam nebo vědomostní kvíz) které budou rozlišeny podle věkových kategorií, a hrát o spoustu hodnotných cen (lego, česko – anglický slovník, scrabble, puzzle, knihy a vstupenky do kina Retro). Pro všechny účastníky budou připraveny i drobné odměny za účast.

Podpůrnou akcí pro Den jazyků bude i on-line kvíz s jazykovou tematikou, ve kterém se bude hrát o velmi hodnotné ceny – MP3 přehrávač, čtečka knih a tablet. Kvíz je spuštěn od 23. 7. 2015 v 8:00 hodin a obsahuje 20 otázek, které se různě dotýkají jazyků EU. K dispozici bude online k vyplnění na stránkách TIC /tourism.zabreh.cz/, na facebookových stránkách TIC, na stejných stránkách k vytištění /osobní odevzdání v TIC/ nebo v tištěné formě v TIC a ve zpravodaji města Zábřeh /29. 7. 2015/. Kvíz bude možno vyplnit do 17. 9. 2015 do 17:00 hodin. Výherce budeme losovat na Evropském dni jazyků 19. 9. 2015.

V letních měsících bude probíhat soutěž Letní putování po Olomouckém kraji, kterou pořádá Olomouc Europe Direct ve spolupráci se středisky MEIS. Cílem soutěže je navštívit alespoň 10 z 13 míst v Olomouckém kraji (Olomouc, Šumperk, Prostějov, Přerov, Šternberk, Litovel, Zábřeh, Štíty, Hranice, Uničov, Hanušovice, Lipník nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou) a v jednotlivých Městských evropských informačních střediscích splnit kreativní či vědomostní úkol s tematikou Evropské unie. Za splnění tohoto úkolu soutěžící obdrží kromě drobného dárku i razítko na svou hrací kartu, která bude po odevzdání na kterémkoliv středisku MEIS zařazena do slosování o hodnotné ceny.

PROJEKT MEIS Zábřeh 2014 

Název: 10 LET S EVROPOU

Datum konání: 27. 9. 2014, 9:00 – 16:00

Místo konání: Masarykovo náměstí, Zábřeh