Wihanovo kvarteto

Datum akce: 17.1.2020
Čas akce: 17:00
Postřelmov

Účinkují:  Leoš Čepický – 1. housle, Jan Schulmeister – 2. housle, Michal Kaňka – violoncello, Jakub Čepický – viola.