Program na den, víkend

PROGRAM NA DEN

MALÝ OKRUH MĚSTEM:

Pojďte se s námi projít městem kde se setkáte se jménem slavného rodáka Eskymo Welzla doslova na každém kroku…Welzlova slivovice, Welzlův kvadriatlon, Welzlovo kolo, festival Welzlování, Květiny U Welzla, ulice J. Welzla, Welzlův kufr….
Welzlova naučná stezka začíná v prostorách před zábřežským nádražím, kde má své 1. zastavení – NÁDRAŽÍ. Zde si můžete prohlédnout moderní architekturu i původní Kleinovo skladiště. Na terase je umístěna socha slavného zábřežského rodáka, cestovatele a dobrodruha Jana Eskymo Welzla. Pokračujeme přes řeku Moravskou Sázavu, kde se vydáme hned za mostem vlevo a projdeme Wolkerovými sady k 2. zastavení – EVANGELICKÝ KOSTEL. Jedná se o novogotickou budovu z tmavě pálených cihel, kterou nechali postavit bratři Brassovi. Stezka pokračuje na hráz rybníku Oborník, kde se nachází 3. zastavení – RYBNÍK OBORNÍK. Největší rozmach rybníkářství na zábřežsku je spojen se jménem Jiřího staršího Tunkla. Vznikla řada nových rybníků. Do dnešních dnů se však zachoval pouze Oborník.

Na konci hráze se vydáme doprava, dále serpentinami nahoru až k malému nádvoří před zábřežským zámkem, kde se nachází 4. zastavení – HRAD A ZÁMEK. Tady si můžeme prohlédnout nejstarší kašnu ve městě. V průchodu zámku jsou umístěny erby rodů Tunklů a Lichtenštejnů. Od zámku pokračujeme krátkou lipovou alejí na Masarykovo náměstí. V jeho horní části se vydáme ulicí Komenského vpravo, která nás zavede k Bezručovým sadům a k  5. zastavení – KOSTEL SV. BARBORY. Legenda vypráví, že kostel založili za hradbami města příslušníci řádu templářů. V současné době je však pro veřejnost uzavřen a otvírá se jen při zvláštních příležitostech. Vrátíme se na Masarykovo náměstí, tentokrát do jeho dolní části.

6. zastavení – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ. K jeho dominantám patří stará radnice, dnes výstavní a koncertní síň Galerie Tunklův dvorec, mariánský sloup a kamenná kašna, která vznikla na místě malého rybníčku. Nejkrásnější budovou celého náměstí je dům Pod Podloubím. Jeho majiteli byli obvykle přední zábřežští měšťané. Patřil mimo jiné i Burianu Vizovskému, jehož dcera Magdalena se stala první ženou Jana Amose Komenského.  Dnes je zde umístěno městské muzeum s trvalou expozicí lidových tradic. Ve věži se nachází expozice Jana Eskymo Welzla. Naproti muzeu je kostel sv. Bartoloměje. V jeho blízkosti se nachází zastavení č. 7- KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE. V tomto místě můžete pozorovat, jak se zajímavým způsobem snoubí několik architektonických slohů. Barokní kostel sv. Bartoloměje, klasicistní budova fary a v novogotickém stylu postavená budova kina Retro. Farní ulicí pokračujeme dolů na náměstí Osvobození. Zde je poslední, 8. zastavení – NÁMĚSTÍ A GYMNÁZIUM. Je věnováno stavebním úpravám dolního náměstí, ale i nejvýraznější budově –  zábřežskému gymnáziu, nejstarší české střední škole na severozápadní Moravě.

VELKÝ OKRUH MĚSTEM:

Zábřeh – Zámek Skalička – naučná stezka Údolím Moravské Sázavy – Zábřeh

Procházku začneme u železniční stanice Zábřeh na Moravě, kde se nachází v blízkosti parkoviště 1. zastavení Welzlovy naučné stezky. Asi po 20 m odbočíme vlevo a dáme se přes most nad železniční tratí. Stále pokračujeme po silnici až ke dlážděné cestě z žulových kvádrů, která stoupá po pravé straně prudce do kopce a prochází chatovou oblastí. Tato cesta se volné napojuje na ulici V Háječku, která vás dovede až k hlavní silnici a  k nově rekonstruovanému zámeckému parku. Uprostřed parku se nachází zámek Skalička. Od zámecké brány se vydáme vlevo po hlavní silnici až dojdeme k dřevenému kříži. Za ním odbočíme vpravo a dáme se prudce z kopce dolů až k místní tělocvičně.

Při jasném počasí si vyjděte přímo polní cestou na kopec Humenec. Otevře se před vámi nádherný pohled na celé město i panorama nedalekých Jeseníků. V naší cestě budeme pokračovat od tělocvičny vlevo polní cestou do údolí kolem lomu až ke břehu Moravské Sázavy. Najdete zde 1. zastavení naučné stezky Údolím Moravské Sázavy. Má celkem 6 zastavení, na kterých návštěvníky seznamuje s geologickými poměry území, s významem vod a činnostmi řeky, s rostlinami a živočichy ve vodě a okolí.  U informační tabule – 5. zastavení se dáme přes louku a můstek nad řekou Moravskou Sázavou. Cesta nás dovede do zahrádkářské kolonie. Zde odbočíme vpravo, projdeme pod železniční tratí a dostaneme se na méně frekventovanou silnici. Lipovou alejí dojdeme k Šubrtové kapličce. Zde se nachází i poslední zastavení naučné stezky, které je věnováno historii tohoto poutního místa. V blízkosti kapličky se nachází pískovcové sousoší Pieta z r. 1994 od akademického sochaře Antonína Berky. Za kapličkou teče Mlýnský náhon vybudovaný v 15. století k napájení podzámeckých rybníků.  Toto klidné místo můžeme využít ke krátké relaxaci. Od kapličky se vydáme vlevo po silnicí až k hřišti u obce Nemile. Dojdeme na malou křižovatku, na které se vydáme doprava. Po silnici stoupáme vpravo až ke škole, kde se napojíme na místní turistické značeni (bílomodré psaníčko), odbočíme po tomto značení vlevo a stoupáme vilovou čtvrtí do Filipova (část obce Nemile). Po pravé straně před vrcholem stoupání se nachází renesanční tvrz Kryštofa staršího Hubercka z Belnsdorfu z přelomu 16. a 17. století. Dále můžete pokračovat k turistickému rozcestníku, kde se napojíme na žlutou turistickou značku, po které můžeme pokračovat až do Zábřeha.

Odkazy:
www.zamek-skalicka.cz
www.tvrz-nemile.estranky.cz

PROGRAM NA VÍKEND

Tipy na víkendové turistické vycházky
Trasa 5 km
Z náměstí Osvobození se dáme na zelenou turistickou značku, která nás zavede do městské části Krumpachu. Projdeme kolem budovy České spořitelny, přes autobusové nádraží na Valové, k lihovaru v Krumpachu. Tady stále pokračujeme po zelené značce lesem za mírného stoupání až k turistické orientaci v Bořinách. Zde máte za sebou 2,5 km.  Z Bořin se vrátíme zpět po místním značení (bílomodré psaníčko) úvozovou polní cestou s výhledy na Zábřeh, vápencový lom Vitošov. Za jasného počasí můžete vidět i lovecký zámeček Úsov nebo vrchol  jesenických hor Praděd. Nenáročná trasa, vhodná pro rodiny s dětmi (i na kočárku).

Trasa 10 km
Z náměstí Osvobození se vydáme po červené turistické značce kolem budovy České spořitelny, kde se na křižovatce dáme doleva a vystoupáme na Masarykovo náměstí. Zde se nachází historické centrum města. Prohlednout si můžete zdejší kostel sv. Bartoloměje, v jehož věži se nachází unikátní farní muzeum, které se pyšní jednou z největších sbírek liturgických předmětů v České republice. Nepřehlédnutelný je jeden z nejstarších měšťanských domů – dům Pod Podloubím, ve kterém sídlí městské muzeum. Najdete zde stálou expozici o životě a putování Jana Eskymo Welzla, světoznámého dobrodruha, cestovatele a polárního lovce. Na samotném náměstí stojí za vidění pozdně barokní kašna a mariánský morový sloup. V jeho horní části, za malým parkem, se nachází zámek, dnes sídlo městského úřadu. Opustíme náměstí a vydáme se ulicí Komenského, po 300 m dojdeme ke kostelu sv. Barbory. Pokračujeme přímo Sokolskou ulicí po červené nebo žluté turistické značce. Na jejím konci se dáme na polní cestu, která vede asi 500 m téměř souběžně se silnicí. Zavede vás až k turistickému rozcestníku Klárinka. Zde se kříží 2 žluté značky. My budeme pokračovat přímo, polní cestou až do Růžového údolí. Po cestě můžeme udělat krátkou odbočku ke břehu vodní nádrže Nemilka. V jarních měsících můžete na zdejších loukách obdivovat množství sasanek, blatouchů a bledulí. V Růžovém údolí můžeme přejít na modrou turistickou značku, která nás povede lesní cestou s mírným stoupáním až k turistické orientaci Na horách. Po zelené značce dojdeme do Bořin. Odtud se vrátíme zpět po úvozové polní cestě s výhledy na Zábřeh, vápencový lom Vitošov. Za jasného počasí můžeme vidět i lovecký zámeček Úsov nebo nejvyšší horu jesenických hor Praděd.

Trasa 12 km 
Zábřeh – Nemile – Nad Přehradou – Klárinka – Zábřeh
Vycházka k přehradě Nemilka – vyrazíme ze Zábřeha do Nemile po modré turistické značce (místní značení), odtud po polní cestě kolem přehrady Nemilka k rozcestníku Nad Přehradou a přes Klárinku (výhled na město a Jeseníky) po červené a žluté turistické značce zpět do Zábřeha.

Trasa 15 km
Z náměstí Osvobození se dáme modrou turistickou značku kolem budovy gymnázia, prvního vzdělávacího ústavu svého druhu na severní Moravě až k evangelickému kostelu, přejdeme po lávce přes  Moravskou Sázavu a projdeme železničním podjezdem. Hned za podjezdem u křižovatky je restaurace Rafanda. Zde odbočíme vlevo a asi po 60 metrech silnici opustíme a stoupáme vpravo mezi loukami s pěknými výhledy na Zábřeh k zámku na Skaličce. Zámek je otevřen v sezoně každou neděli od 14:00 do18:00 hodin. Po prohlídce zámku projdeme ulici Rudolfa Pavlů a sestoupíme až ke kamenolomu. Opět se napojíme na modrou turistickou značku. Najdeme zde i první zastavení Naučné stezky Údolím Moravské Sázavy. Má jich celkem 6 a návštěvníky na nich seznamuje s geologickými poměry území, s významem vod a činnostmi řeky, s rostlinami a živočichy ve vodě a okolí.  U informační tabule 5. zastavení se dáme loukou a můstek přes řeku Moravskou Sázavu. Cesta nás dovede do zahrádkářské kolonie. Zde odbočíme vpravo, projdeme pod železniční tratí a dostaneme se na méně frekventovanou silnici. Llipovou alejí dojdeme k Šubrtové kapličce, zde se nachází i poslední zastavení naučné stezky, které je věnováno historii tohoto poutního místa. V blízkosti kapličky můžeme vidět pískovcové sousoší Pieta z r. 1994 od akademického sochaře Antonína Berky a mlýnský náhon. Toto klidné místo je vhodné využít i  ke krátké relaxaci. Od kapličky se vydáme vlevo po silnicí až k hřišti u obce Nemile. Dojdeme na malou křižovatku, na které se vydáme doprava. Po silnici stoupáme vpravo až ke škole, kde se napojíme na místní turistické značení (bílomodré psaníčko), odbočíme po tomto značení vlevo a stoupáme vilovou čtvrtí do Filipova (část obce Nemile). Pokračujete stále po bílomodrém psaníčku kolem vodní nádrže Nemilka až k turistické orientaci „Nad přehradou“ a dále do Růžové Údolí. Odtud jdeme asi 60 m po silnici k penzionu Růřové údolí. Za můstkem po levé straně se nachází pomník 3 mladých lidí zastřelených jako rukojmí německým kulometným oddílem dne 8.5.1945. Pak se vrátíme zpět k turistickému rozcestníků a vydáme se po modré turistické značce až k místu “Na horách” tady přejdeme na zelenou značku a pokračujeme po ní až do Bořin a dále do Zábřehu až k turistické orientaci na nám. Osvobození.

Trasa 15 km
Postřelmov – Sudkov – Kolšov – Brníčko – Markovice – po hrázi do Zábřeha
Za poznáním historie vyrazíme z  Postřelmova po silnici se dostaneme do Sudkova (neznačeno). V Sudkově se napojíme na zelenou značku, která nás dovede přes Kolšov až na Brníčko. Ze zříceniny hradu Brníčko pokračujeme po modré značce přes Markovici k rozcestníku Pod Dlouhou. Odtud pokračujeme po silnici (zelená turistická značka) směrem na Lesnici, z cesty asi po 400 metrech sejdeme vpravo na hráz lemující tok řeky Moravy. Hráz nás přivedek silnici z Lesnice, odtud po červené značce do Zábřeha (most přes řeku Moravu).