Turistické informační centrum

Hlavní funkcí TIC je profesionálně prezentovat město a okolí, předávat úplné a objektivní informace.

TIC fungovalo v přízemí kulturního domu od února 2005 do konce ledna 2024. Nově sídlí od 1. února 2024 z důvodu rekonstrukce kulturního domu na přechodné adrese 28. října 664/2. Poskytuje informace klientům z řad místních občanů, turistů i návštěvníků města a zajišťuje propagaci města a mikroregionu.

Požadované informace poskytují návštěvníkům tři pracovnice infocentra na 2,5 úvazku, čerpat je klienti mohou také z propagačních materiálů, nebo si je samostatně vyhledat na internetu (jeden počítač pro klienta je součástí vybavení infocentra). Infocentrum zajišťuje předprodej vstupenek do kina Retro a v síti Ticketstream.

Provozní doba TIC je od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. V měsících červenec a srpen je otevřeno i v sobotu od 9:00 do 13:00 hodin.

Od roku 2015 je Turistické informační centrum Zábřeh  členem Asociace turistických informačních center ČR.

Statistické údaje návštěvnosti

Celková návštěvnost TIC v roce 2023 činila 9 359 osob*. Počet návštěvníků je ve srovnání s loňskem přibližně stejný. Přetrvává zájem návštěvníků odjinud, který přikládáme celkovému trendu trávení dovolené v Česku, zatraktivnění území turistickými novinkami a cíli, ale také velkému zájmu o další námi poskytované služby. Navštěvují nás turisté z celé republiky, cykloturisté, individuální turisté a rodiny s dětmi. Podíl zahraničních turistů byl zanedbatelný – 9 osob.

  • Česko             9 359 osob
  • Zahraničí              9 osob
  • CELKEM      9 368 osob

Nejvíce dotazů je formou osobní návštěvy, následují dotazy telefonické, zbývající část dotazů je prostřednictvím e-mailu. Nejčastější dotaz je na akce pořádané ve městě a okolí, interní informace související s provozem Zábřežské kulturní, s.r.o. a s  umístěním infocentra v přízemí kulturního domu. Často doporučujeme a zajišťujeme jednotlivcům i skupinám ubytování ve městě a okolí. Předáváme kontakty na nejrůznější firmy a obchodníky a pomáháme s orientací ve městě. Zájem je také o vyhledávání vlakových a autobusových spojů. Statistiky návštěvnosti evidujeme on-line v systému monitoringu pro certifikovaná turistická informační centra.

VÝROČNÍ ZPRÁVY KE STAŽENÍ ZDE: