Turistické informační centrum

Hlavní funkcí TIC je profesionálně prezentovat město a okolí, předávat úplné a objektivní informace.

TIC funguje v přízemí kulturního domu od února 2005. Poskytuje informace klientům z řad místních občanů, turistů i návštěvníků města a zajišťuje propagaci města a mikroregionu.

Požadované informace poskytují návštěvníkům tři pracovnice infocentra na 2,5 úvazku, čerpat je klienti mohou také z propagačních materiálů, nebo si je samostatně vyhledat na internetu (jeden počítač pro klienta je součástí vybavení infocentra). Vzhledem ke svému umístění plní infocentrum také funkci pokladny – předprodej a rezervace vstupenek do kulturního domu, kina Retro a v síti Ticketstream.

Provozní doba TIC je od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. V měsících červenec a srpen je otevřeno i v sobotu od 9:00 do 13:00 hodin.

Od roku 2015 jsme členy A.T.I.C. – Asociace turistických informačních center České republiky.

Statistické údaje návštěvnosti

Celková návštěvnost TIC v roce 2019 činila 12 165 osob*. Počet návštěvníků je ve srovnání s loňskem přibližně stejný. Přetrvává zájem návštěvníků odjinud, který přikládáme celkovému trendu trávení dovolené v Česku, zatraktivnění území turistickými novinkami a cíli, ale také velkému zájmu o další námi poskytované služby. Navštěvují nás turisté z celé republiky, cykloturisté, individuální turisté a rodiny s dětmi. Podíl zahraničních turistů byl celkem zanedbatelný – 48 osob.

  • Česko             12 117 osob
  • Slovensko              12 osob
  • Německo               14 osob
  • Polsko                    11 osob
  • Rakousko                1 osoba
  • Slovinsko                 1 osoba
  • Švédsko                   3 osoby
  • Velká Británie         5 osob
  • USA                        1 osoba
  • CELKEM       12 165 osob

Nejvíce dotazů je formou osobní návštěvy, následují dotazy telefonické, zbývající část dotazů je prostřednictvím e-mailu. Nejčastější dotaz je na akce pořádané ve městě a okolí, interní informace související s provozem Zábřežské kulturní, s.r.o. a s  umístěním infocentra v přízemí kulturního domu. Často doporučujeme a zajišťujeme jednotlivcům i skupinám ubytování ve městě a okolí. Předáváme kontakty na nejrůznější firmy a obchodníky a pomáháme s orientací ve městě. Zájem je také o vyhledávání vlakových a autobusových spojů. Statistiky návštěvnosti evidujeme on-line v systému monitoringu pro certifikovaná turistická informační centra.

VÝROČNÍ ZPRÁVY KE STAŽENÍ ZDE: