O městě

Město Zábřeh leží v Olomouckém kraji v turistické oblasti Jeseníky. Z pohledu cestovního ruchu má strategickou polohu a je křižovatkou cest mezi úrodnou Hanou a Jeseníky.

ZÁBŘEH V ČÍSLECH

Rozloha: 3 458,8 ha
Počet obyvatel: 13 506
Geografická poloha: Geografická poloha: zeměpisná šířka 49° 52’ 57”, zeměpisná délka 16° 52’ 30”
Nadmořská výška: 285 m. n. m.
Místní části: Dolní Bušínov, Hněvkov, Pivonín, Václavov, Ráječek
Průměrný věk: 43,4
Počet ekonomicky aktivních subjektů: 2 819
Celkový počet budov: 4 593
Bytové domy: 164
Rodinné domy: 1 992

 

RADA A ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zastupitelstvo města je nejvyšším samostatným orgánem města. Bylo zvoleno roku 2018 na období čtyř let. Zastupitelstvo města má jedenadvacet členů a vykonává nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti města. Svolává ho starosta podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Starostou města Zábřeh je RNDr. Mgr. František John, Ph.D.  Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města, program rozvoje města a vyúčtování hospodaření za minulý rok, schvaluje obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti, zřizuje městskou policii a další. Poradním a iniciativním orgánem zastupitelstva města jsou výbory. Rada města je výkonným orgánem města. Schází se zpravidla jednou za tři týdny. Jednání rady nejsou veřejnosti přístupná. Je sedmičlenná a usnáší se většinou hlasů svých členů. Zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu, řeší podněty členů zastupitelstva, komisí nebo občanů města. Dále schvaluje organizační strukturu městského úřadu. Rada města zřizuje komise, které fungují jako poradní a iniciativní orgány.  Městský úřad sídlí ve dvou budovách a to na Masarykově náměstí a náměstí Osvobození.

MĚSTO A MĚSTSKÝ ÚŘAD 

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
www: www.zabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Budova I:

Masarykovo náměstí 510/6
789 01 Zábřeh

 Budova II:

Náměstí Osvobození 15
789 01 Zábřeh