Domov pro seniory Štíty

Domov pro seniory Štíty
Adresa
Na Pilníku 222,
Štíty 789 91
Kontaktní informace
Bc. Lucie Pospíšilová, DiS. - ředitelka
583 455 663
Kapacita: 53 uživatelů
Podrobnější popis zařízení:

Kapacita zařízení, služby: 53 uživatelů

Charakteristika služby: Poslání a cíle DD Štíty: Komplexní celoroční péče o seniory s cílem podpořit soběstačnost uživatele, který není schopen zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí. Zajištění podmínek pro důstojný a aktivní život uživatelů a podpora v zachování samostatnosti a nezávislosti v co nejvyšší míře. Hlavní cíl: poskytovat službu sociální péče osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ani za pomoci jinách typů sociálních služeb nebo rodiny.

Konkrétní činnosti, nabízené aktivity, výkony: ubytování, stravování, úkony péče, zdravotní a ošetřovatelská péče, sociální poradenství, rehabilitační péče, aktivizační a volnočasové aktivity.

Cílová skupina: osoby starší 27 let, které nemohou žít běžným způsobem života ve svém přirozeném prostředí z důvodu chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo vysokého věku. Jedná se o osoby pobírající starobní důchod nebo plně invalidní a s přiznaným příspěvkem na péči.

Základní podmínky pro poskytnutí služby: podání žádosti o poskytnutí služby

Bezbariérový přístup: ano

Ostatní důležité informace o službě: Žádost o poskytnutí služby a ceník můžete získat na webových stránkách DD nebo od sociální pracovnice.

 

Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2018