Domov se zvláštním režimem – Alzheimer centrum

Domov se zvláštním režimem – Alzheimer centrum
Adresa
Smetanova 196/52,
Zábřeh 789 01
Popis zařízení
Posláním je poskytování komplexní, kvalitní, individuálně zaměřené, celoroční pobytové
služby osobám trpícím syndromem demence nebo chronického duševního onemocnění,
kteří již nemohou zůstat ve svém vlastním domácím prostředí.
Služba zajišťuje pomoc a podporu v naplnění základních životních potřeb, jako je ubytování,
stravování, hygiena, oblékání, vyprazdňování, apod. Dále umožňuje společenský kontakt,
poskytuje podporu při rozhodování, naplňování přání a vůle klienta s ohledem na jeho
možnosti a schopnosti.
Kapacita 60 klientů od 40 let věku.
Datum poslední aktualizace: 08. 08. 2018