KHS Olomouckého kraje – územní pracoviště Šumperk

KHS Olomouckého kraje – územní pracoviště Šumperk
Adresa
Lidická 56,
Šumperk 787 01
Kontaktní informace
583 301 500
583 301 509
Popis zařízení
Oddělení hygieny obecné a komunální - Ing. Marcela Pátíková, 583 301 502
Oddělení protiepidemické - MUDr. Markéta Mrázková, 583 301 506
Oddělení hygieny práce - Ing. Jarmila Felklová, 583 301 525
Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání - MUDr. Jana Diblíková, 583 301 530
Oddělení hygieny dětí a mladistvých - MUDr. Jana Polášková, 583 301 523
Datum poslední aktualizace: 13. 01. 2016