Klub českých turistů Zábřeh

Klub českých turistů Zábřeh
Adresa
Severovýchod 45,
Zábřeh 789 01
Kontaktní informace
Magdalena Schwarzová
737 712 453
Popis zařízení
KČT je spolkem aktivních turistů a příznivců turistiky.
Hlavním posláním KČT je:
a) vytváření všestranného turistického programu, podporovaného jako celoživotní aktivita, včetně mezinárodních turistických aktivit
b) vytváření materiálních, organizačních a metodických podmínek pro bezpečný a volný pohyb v přírodě
c) značení a údržba sítě turistických značených tras
d) ochrana přírody a krajiny
e) péče o kulturní památky
f) vytváření podmínek pro aktivní turistickou činnost všech občanů, včetně seniorů, rodin, dětí, mládeže a zdravotně postižených
g) rozvíjení tradic KČT
h) propagace turistiky jako činnosti poznávací i sportovní pro nejširší veřejnost
Datum poslední aktualizace: 18. 01. 2016