Muzeum Zábřeh

Muzeum Zábřeh
Adresa
Žižkova 1,
Zábřeh 789 01
Provozní doba
  • Pondělí: Zavřeno
  • Úterý: 09:00 - 12:00 / 12:30 - 17:00
  • Středa: 09:00 - 12:00 / 12:30 - 17:00
  • Čtvrtek: 09:00 - 12:00 / 12:30 - 17:00
  • Pátek: 09:00 - 12:00 / 12:30 - 17:00
  • Sobota: 09:00 - 12:00 / 12:30 - 17:00
  • Neděle: 09:00 - 12:00 / 12:30 - 17:00
Popis zařízení
Stálá expozice představuje zajímavosti i unikáty dokumentující historii města a způsob života jeho obyvatel v minulých stoletích. Mezi umělecké skvosty lze řadit především obrazy - díla italské a španělské provenience 17. a 18. století a také díla českých malířů poč. 20 století (R. Kremlička, J. Multrus, K. Špillar). Cechovní truhlice a štíty dokládají existenci různých řemesel ve městě. Poměrně bohatě jsou ve sbírkách zábřežského muzea zastoupeny i užitkové předměty, ukázky chladných a palných zbraní 18. a 19. století. Charakteristické pro zábřežské muzeum jsou bohaté a kvalitní sbírky etnografického charakteru, početná je kolekce lidových obrázků na skle, betlémů a dřevěných plastik.

Impozantní sbírka z díla Václava Hollara (1607 - 1677) je svým počtem (téměř 750 grafických listů) druhým nejrozsáhlejším souborem tohoto autora v České republice. Kolekce obsahuje řadu vzácných listů i tisky považované v Hollarově tvorbě a uměleckém vývoji za nejcennější. V. Hollar náleží mezi přední představitele grafického umění 17. století, neboť svým dílem zcela osobitě přispěl k rozvoji klasické techniky rytí a leptání do mědi a svými vynikajícími kreslířskými výkony hluboce zaujal a ovlivnil i tak velkou uměleckou osobnost, jako byl jeho generační vrstevník Rembrandt H. van Rijn. Expozice je nově umístěna ve věži domu a výběr z Hollarova díla je postupně obměňován.

Českému cestovateli Janu Welzlovi (1868 - 1948), známému pod pseudonymem Eskymo Welzl je věnována nově reinstalovaná expozice v upravených půdních prostorech domu Pod Podloubím. Expozice přenese návštěvníky na daleký, mrazivý sever a představí obdivuhodný životní příběh obyčejného člověka, který se jen se čtyřmi krejcary v kapse vydal na cestu do neznámých končin. Návštěvníci se seznámí především prostřednictvím dobových fotografií s podobou severské krajiny a jejími obyvateli, nahlédnou do interiéru srubu nebo posedí nad stránkami některé z mnoha knih o Welzlovi. Děti pobaví interaktivní model perpetua mobile, o jehož zkonstruování se Welzl pokoušel.
Datum poslední aktualizace: 04. 11. 2022