Poruchy plynu

Poruchy plynu
Adresa
Kontaktní informace
1239 - pohotovostní linka
Popis zařízení
Při ohlášení úniku plynu uveďte:
jméno a příjmení volajícího, jeho adresu a tel. spojení co nejpřesnější popis místa výskytu poruchy, druh poruchy (únik plynu, výpadek dodávky plynu, vadný plynoměr atp.). Hlášení o poruchách na plynárenských zařízeních a poruchách na dodávkách zemního plynu jsou přijímána přednostně na telefonním čísle 1239, které obsluhuje dispečink společnosti GasNet Služby nepřetržitě 24 hodin denně.

Telefonní číslo pro hlášení o poruchách 1239 platí na celém území České republiky ve veřejné telefonní síti, z pevné linky a z mobilního telefonu se vytáčí bez předčíslí, stejně jako čísla hasičů, záchranné služby a policie ohlašovatel poruchy platí pouze místní hovor veškeré hovory na tomto čísle jsou nahrávány na záznamové zařízení.

Na uvedeném čísle 1239 lze hlásit následující závady:
poruchu dodávky zemního plynu do místa spotřeby
veškeré úniky zemního plynu
závady a poruchy plynárenského zařízení v majetku či užívání společnosti GasNet - veškeré zařízení, které není odběrné plynové zařízení (OPZ): plynovod, přípojky, regulační stanice plynu, stanice katodové ochrany atd.
závady na měřicím zařízení (plynoměru)

Důležité upozornění
Pohotovostní linka společnosti GasNet vyřizuje pouze poruchy v dodávce zemního plynu, poruchy na zařízení provozovaných společnosti GasNet a situace spojené s obecným ohrožením v souvislosti s provozem plynárenské sítě.

Poruchy na plynových spotřebičích a domovních rozvodech zemního plynu pohotovostní služba zabezpečuje pouze proti vzniku dalších škod uzavřením hlavního uzávěru plynu. Pohotovostní služba nezajišťuje opravy a údržbu odběrného plynového zařízení (OPZ).
Datum poslední aktualizace: 13. 04. 2021