Stomatologická pohotovostní služba (okres Šumperk)

Datum aktuality: 1. 1. - 31. 12. 2023
Stomatologická pohotovostní služba (okres Šumperk)

Olomoucký kraj zajišťuje v souladu s § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění ve spolupráci s poskytovateli zdravotních služeb lékařskou pohotovostní službu v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství. Poskytovateli uvedených pohotovostních služeb jsou Fakultní nemocnice Olomouc, AGEL Středomoravská nemocniční a.s. – Nemocnice AGEL Prostějov, Nemocnice AGEL Přerov a Nemocnice AGEL Šternberk, Nemocnice AGEL Jeseník a.s., Nemocnice Šumperk a.s. a Nemocnice Hranice a.s. Informace o době, ve které je lékařská pohotovostní služba poskytována, jsou uvedeny níže.

Lékařská pohotovostní služba v oboru zubní lékařství je na Šumpersku zajišťována ve spolupráci s Oblastní stomatologickou komorou Šumperk o sobotách, nedělích a svátcích v době od 8:00 do 12:00 hodin dle níže přiloženého rozpisu.

stomatologicka-lspp-sumperk-2023_page-0002

stomatologicka-lspp-sumperk-2023_page-0003

Zajištění lékařské pohotovostní služby v OK 2023

Více informací naleznete na www.kr-olomoucky.cz/lekarska-pohotovostni-sluzba-v-olomouckem-kraji-cl-3631.html.