Výstavy v muzeu Šumperk

Datum aktuality: 28. 1. 2020 - 30. 5. 2021
Výstavy v muzeu Šumperk

V souladu s nařízením vlády ČR bude od 18. 12. zavřeno, a to až do odvolání.

 

STÁLÁ EXPOZICE PŘÍRODA A DĚJINY SEVEROZÁPADNÍ MORAVY

Muzejní expozice byla otevřena v roce 1996 u příležitosti 100. výročí založení muzea v Šumperku. Je instalována v 11 sálech a prezentuje dějiny šumperského regionu a přírodu Šumperska a Jesenicka. V dubnu 2008 byla tato expozice jako první v naší republice vybavena automatickým průvodcem GuidePORTTM. Tento systém oživuje muzejní expozice na celém světě. GuidePORT se od všech ostatních audioprůvodců liší tím, že je zcela automatický, nevyžaduje od návštěvníka žádnou manipulaci, neomezuje ho a dovoluje volný pohyb po expozici.

Vypráví příběh města a jeho obyvatel v průběhu staletí, od příchodu prvních zemědělců až po současnost. Návštěvník s ní prožívá události slavné i tragické, poznává významné osobnosti i prosté venkovany, prochází se po okolních loukách a obdivuje přírodu. Nevšední zážitek je umocněn podbarvením textu dobovou hudbou i autentickými zvuky.

 

 

Já, hrdina – bude prodlouženo

Interaktivní výstava pro děti i rodiče se bude věnovat složkám integrovaného záchranného systému (IZS) a situacím, ve kterých se může každý z nás stát hrdinou a zachránit lidský život. Zážitková výstava se zaměří také na nejmladší návštěvníky, které hravým způsobem seznámí s tím, jak se chovat v krizových situacích a co je úkolem jednotlivých složek IZS.
Výstava je k vidění od 17. 9. 2020
Vstupné: plné 60 Kč, snížené 40 Kč, děti do 3 let zdarma

 

Poutní místa naší vlasti – bude prodlouženo

Autorkou výstavy je paní Marie Němečková, která se malbě věnuje asi devět let. Je členkou malířského klubu Beneart v Praze.
Výstava je k vidění od 27. 11. 2020 do 28. 3. 2021.
Vstupné: Plné 10 Kč, děti do 6 let zdarma

 

Orchestrion a jiné hrací skříňky – bude prodlouženo

Výstava je nově k vidění v Šumperském muzeum v Rytířském sálu od 12. 11. 2020 do 25. 4. 2021.
Výstava byla kvůli epidemiologické situaci zahájena online.
Výstava nejen pro oči, ale zejména pro uši návštěvníků Muzea Šumperk představí orchestrion, který patří k největším v České republice. Po dlouhém a náročném restaurování, zaměřeném na jeho akustické a mechanické části, bude orchestrion téměř po 50 letech opět hrát. Při této příležitosti muzeum představuje celou svou sbírku mechanických hracích strojů – automatofonů, nazývaných také jako hrací skřínky a skříně, vytvářejících melodii pomocí mechanických součástí. Hrát budou zrestaurované flašinety z pekařovské dílny rodiny Kolbů a k vidění budou i méně známé strojky, konkrétně polyfon a herofon, které na znovuvrácení zvuku ještě čekají.
Vstupné: Plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

 

Extrémní jevy na Jesenicku a Šumperku pohledem meteorologa – bude prodlouženo

Výstavu je možné vidět od 12. 1. do 21. 3. 2021.
Předpovědi počasí věnuje většina z nás pravidelnou pozornost. Stejně tak se zaujetím sledujeme zprávy o jeho extrémních projevech u nás i ve světě. Právě takovým jevům v oblasti Jeseníků a Rychlebských hor je věnována tato výstava. Představuje desítku mimořádných situací zaznamenaných v letech 1978–2017. Mezi ně se řadí bouřky, nárazový vítr, velmi nízké či naopak vysoké teploty a další nezvyklé jevy. Návštěvníci se také blíže seznámí s přístroji, které meteorologům pomáhají (či v minulosti pomáhaly) při jejich práci. Vyzkoušet si tak mohou třeba automatickou meteorologickou stanici, dále si prohlédnou meteorologickou budku včetně jejího vybavení, aerologickou sondu a mnohé další přístroje. Výstava je pořádána ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka, které při její přípravě spojilo své síly s Českým hydrometeorologickým ústavem.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

 

Šumperské veduty

Výstava je k vidění od 28. 1. do 30. 5. 2021.
Panorama Šumperka a městská zákoutí zachycená od 18. do poloviny 20. století v malbě, kresbě a grafice vám přiblíží nová výstava ve Výstavní síni šumperského muzea, a to prostřednictvím rozmanité kolekce šumperských vedut, uložených až na výjimky ve sbírkách muzea.

Veduta neboli pohled na město i okolní krajinu byla v evropském výtvarném umění velmi populárním malířským žánrem po celé sedmnácté století až do století devatenáctého. Dá se říci, že její obliba přetrvává dodnes, pouze médium malby či grafiky postupně nahradila fotografie.

Dochované veduty lze vnímat nejen jako svébytná umělecká díla, ale také jako důležitý historický pramen. Nejinak tomu bylo v Šumperku. Až do 70. let 19. století jsou veduty jediným informačním zdrojem pojednávajícím o vzhledu města a dá se z nich vyčíst velké množství údajů o jeho stavebním vývoji. Na výstavě můžete poznávat jak výtvarné pojetí exponátů, tak jejich hodnotu v podobě historických proměn města. Těšit se můžete kupříkladu na mimořádně cenný soubor olejomaleb s vynikající vypovídající hodnotou od Carla Thöndla (1829–1913). Abyste se v historických pohledech na Šumperk lépe orientovali, budou umělecké veduty konfrontovány se současnými fotografickými snímky, které byly pořízeny pro účely stejnojmenného katalogu.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let zdarma

 

Na Jeseníky! – bude prodlouženo

Výstava je k vidění od 2. 3. do 25. 4. 2021.
Výstava k dispozici online na webových stránkách Vlastivědného muzea Šumperk www.muzeum-sumperk.cz nebo na Facebooku – www.facebook.com/VMvSumperku
Horská krajina zůstávala dlouhá staletí místem spíše neznámým a tajemným. Pohled na toto prostředí se začal v průběhu 19. století postupně měnit a pomalu se rozvíjel fenomén turistiky. Ani pohoří Jeseníků nezůstávalo dlouho stranou zájmu. Kdo byli první průkopníci zdejší horské turistiky? Kdy vznikly první turistické mapy? Jakým způsobem měnil rozvíjející se turismus tvář hor? A jak to bylo se zimními sporty? To vše a mnohé další zajímavosti se dozvíte na výstavě věnované historii turistického objevování Jeseníků. A nejen to. Prohlédnete si také ukázky dobových turistických map, tištěných průvodců a dalších zajímavých dokladů rozvoje turistiky. Výstava je pořádána ve spolupráci s Vědeckou knihovnou v Olomouci, kde byla poprvé instalována v roce 2019 souběžně s vydáním stejnojmenné knihy autora Jiřího Glonka.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma