Výstavy Vlastivědného muzea v Šumperku

Datum aktuality: 8. 12. 2022
Výstavy Vlastivědného muzea v Šumperku

 OTEVÍRACÍ DOBA:
Úterý – neděle 9:00 – 17:00 hodin.

STÁLÁ EXPOZICE PŘÍRODA A DĚJINY SEVEROZÁPADNÍ MORAVY
Muzejní expozice byla otevřena v roce 1996 u příležitosti 100. výročí založení muzea v Šumperku. Je instalována v 11 sálech a prezentuje dějiny šumperského regionu a přírodu Šumperska a Jesenicka. V dubnu 2008 byla tato expozice jako první v naší republice vybavena automatickým průvodcem GuidePORTTM. Tento systém oživuje muzejní expozice na celém světě. GuidePORT se od všech ostatních audioprůvodců liší tím, že je zcela automatický, nevyžaduje od návštěvníka žádnou manipulaci, neomezuje ho a dovoluje volný pohyb po expozici.
Vypráví příběh města a jeho obyvatel v průběhu staletí, od příchodu prvních zemědělců až po současnost. Návštěvník s ní prožívá události slavné i tragické, poznává významné osobnosti i prosté venkovany, prochází se po okolních loukách a obdivuje přírodu. Nevšední zážitek je umocněn podbarvením textu dobovou hudbou i autentickými zvuky.
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

Barevný svět Markéty Bajgarové
Výstava je k vidění od 28. 9. do 11. 12. 2022.
Amatérská výtvarnice Markéta Bajgarová z Českého Těšína, žijící v Šumperku, představí na podzim letošního roku v Galerii mladých své stylizované kresby, ve kterých velkou roli hrají barvy a přírodní motivy. V roce 2013 absolvovala kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou a od té doby se věnuje kreslení olejovými pastely. Touto výstavou se snaží upozornit na skutečnost, že kreslit může opravdu každý.
Vstupné: 20 Kč, děti do 6 let zdarma.

Vladimír Renčín
Výstavu můžete shlédnout od 11. 10. do 4. 12. 2022.
Letošní, již 18. ročník literárního a filmového festivalu Město čte knihu je věnován tvorbě spisovatele, scenáristy a vypravěče Františka Nepila (1929–1995), který proslul svými rozhlasovými fejetony, pronášenými s nezapomenutelnou dikcí a laskavým humorem. Nepil se kdysi vyznal, že něco jako „věrozvěst v knížectví kresleného humoru“ pro něj byl jeho kamarád Vladimír Renčín. Vlastivědné muzeum v Šumperku proto festivalový program obohatí výstavou kreslíře a karikaturisty Vladimíra Renčína (1941–2017), který ilustracemi doprovodil Nepilovu populární sbírku fejetonů Jak se dělá chalupa a řadu dalších knih. Své kresby začal publikovat v časopisech od konce padesátých let, vypracoval se mezi legendy českého kresleného humoru. Tisícovky jeho kreseb s charakteristickými postavičkami přinášely komentář dění a problémů ve společnosti. Své práce představil na mnoha úspěšných výstavách. Počet titulů, které za svůj život ilustroval, překročil stovku. Vedle humoristických knih a beletrie mezi nimi nechybí ani odborné publikace. Je autorem dvou večerníčků. Jeho karikatury znají chirurgové i popeláři, matematici i uklízečky, egyptologové i bezdomovci. Díky laskavosti rodin obou autorů se návštěvníci výstavy mohou těšit na Renčínovy originální kresby, reprodukce i soubor osobních předmětů z pozůstalosti Františka Nepila.
Vernisáž výstavy se uskuteční 11. 10. 2022 v 17:00 hodin. Z knihy Františka Nepila čtou studenti Gymnázia Šumperk – vstup volný.
Vstupné (mimo zahájení): plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma.

Afrika v Muzejíčku
Na výstavu se můžete přijít podívat od 15. října 2022 do 19. 3. 2023.
Na podzim se šumperské Muzejíčko promění v africkou buš s množstvím divokých zvířat. Nebudou chybět lvi, antilopy, vodušky, opičky nebo gepard. Při svém putování po Africe budou muset návštěvníci překonat různé nástrahy a překážky, aby se vyhnuli nebezpečným šelmám a ostrým zubům krokodýla nilského. Základem výstavy bude sbírka dermoplastických preparátů zapůjčená od paní Jany Zemanové, doplněná exponáty z Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov. A jak již je v Muzejíčku zvykem, nebudou chybět tematicky zaměřené aktivity pro děti i pro jejich dospělý doprovod.
Výstava je vhodná pro předškoláky a žáky základních škol.
Vstupné: plné 60 Kč, snížené 40 Kč, děti do 3 let zdarma.

Kam nechodí slunce, tam chodí lékař
Výstava bude k vidění od 10. 11. 2022 do 19. 2. 2023.
Regionálně zaměřená výstava přiblíží vývoj poskytování zdravotní péče v časovém rozmezí od 19. století až téměř po současnost. Soustředí se především na tři větší tematické celky. Největší z nich bude věnován historii a stavebním proměnám nemocničních areálů (Šumperk, Zábřeh, Libina, Červená Voda aj.), poliklinik a dalších vybraných zdravotnických zařízení včetně vývoje záchranné služby. Další část výstavy umožní návštěvníkům nahlédnout do světa starých lékáren. Třetí velké téma představuje lázeňská péče, která má v regionu svou dlouhodobou tradici. Textové panely budou doprovázeny nejen bohatým obrazovým materiálem, ale také zajímavými trojrozměrnými exponáty. Regionálně pojatý obsah výstavy vhodně doplní i mnohé všeobecné zajímavosti ze světa zdraví.
Komentovaná prohlídka pro veřejnost: středa 23. 11. 2022 v 16:00
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let zdarma
Vernisáž výstavy se uskuteční 10. 11. 2022 v 17:00 hodin.

 

Blues Alive
Výstava bude k vidění od 17. 11. 2022.
Současně se zahájením 26. ročníku festivalu Blues Alive bude v předsálí Rytířského sálu (bývalé informační centrum) otevřena dlouhodobá výstava mapující historii i současnost světově významného bluesového festivalu. Vedle fotografií umělců, kteří vystupovali na Blues Alive, budou k vidění i vzácné kytary s podpisy umělců a také různá ocenění, kterých festival získal za dobu své existence nespočet. Součástí expozice budou i tiskové materiály a další předměty, které pořadatelé festivalu v průběhu let vydali. Miniexpozice bude doplněna o videoprojekci a do budoucna se počítá s doplňováním jak fotografií, tak hudebních nástrojů.
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma.

MÍLA PROKŮPKOVÁ. Kaligrafie & kresby & ilustrace.
Výstavu budeme moct shlédnout od 8. 12. 2022 do 19. 2. 2023.
Autorská výstava Míly Prokůpkové, šumperské rodačky a absolventky ateliéru grafiky Dalibora Chatrného a Antonína Odehnala na Střední umělecko-průmyslové škole v Brně, nabídne náhled do světa kaligrafie a kresby, kterým se dlouhá léta věnuje.
Umění kaligrafie autorka využívá ve své volné tvorbě i při vytváření originálních blahopřání či jiných důležitých oznámení, pozvánek a rodokmenů na zakázku. Věnuje se též ilustraci knih a restaurátorství a spolupracuje s filmovými i televizními tvůrci na tvorbě rekvizit a faksimilií listin při natáčení historických filmů.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma
Vernisáž výstavy se uskuteční 8. 12. 2022 v 17:00 hodin.

Dominik Raziel – Andělé světla
Výstavu budete moci navštívit od 15. 12. 2022 do 5. 3. 2023.
Posledním výstavním projektem v Galerii mladých v roce 2022 bude autorská výstava s názvem Andělé světla, kterou vytvořil začínající malíř a výtvarný samouk Dominik Hrdlička. Andělské představy poprvé výtvarně ztvárnil perokresbou na papír již v devíti letech v rodné Oravě na Slovensku, čímž si začal vytvářet pozitivní vztah k umění. Od roku 2020 je jeho oblíbenou technikou kombinace akrylu, peří, kůry a neonové barvy. Téhož roku začal také používat „andělské“ umělecké jméno Dominik Raziel, se kterým se vnitřně nejvíce ztotožňuje. V této výstavě se autor snaží přenést na plátno moderní formou své duchovní vize a duševní rozpoložení.
Vstupné: 20 Kč, děti do 6 let zdarma.