Výstavy v muzeu Zábřeh

Datum aktuality: 13. 9. - 18. 11. 2017
Výstavy v muzeu Zábřeh

Divoká krása Jeseníků
Od 13. září mohou návštěvníci zábřežského muzea obdivovat divokou krásu Jeseníků na fotografiích Ondřeje Bačíka a na přírodninách z muzejního sbírkového fondu, jež dokumentují jesenickou přírodu: na vzorcích hornin, dermoplastických preparátech ptáků a savců a na herbářových položkách rostlin. Plné vstupné činí 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma.

Podoby domova
Výstava dokumentárních fotografií profesora Jindřicha Štreita týkající se problematiky lidí bez domova. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 20. září v 17:00. Plné vstupné činí 10 Kč, děti do 6 let zdarma.