Výstavy v muzeu Zábřeh

Datum aktuality: 21. 6. 2023
Výstavy v muzeu Zábřeh

OTEVÍRACÍ DOBA:
Úterý – neděle 9:00 – 12:00 hodin / 12:30 – 17:00 hodin.

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ:
Pokud si zakoupíte vstupenku do nové expozice J. E. Welzla, získáte slevu na vstupenku do dalších stálých expozic muzea včetně Grafického kabinetu Václava Hollara, otevřeného v roce 2020. Navíc můžete ještě zdarma navštívit aktuální výstavu v Minigalerii. Při plném vstupném tak zaplatíte 100 Kč namísto 140 Kč, při sníženém vstupném bude cena prohlídky stálých expozic a výstavy v Minigalerii činit namísto 100 Kč jen 40 Kč.

STÁLÁ EXPOZICE JANA ESKYMO WELZLA
Zábřeh láká na zcela novou expozici věnovanou Janu Eskymo Welzlovi, která je umístěna v upravených půdních prostorách zábřežského muzea. Vybudování expozice finančně podpořilo město Zábřeh a Olomoucký kraj.
Na jaře roku 2020 byla veřejnosti zpřístupněna nová, rozsáhlejší expozice věnovaná snad nejslavnějšímu rodákovi města Zábřeha, a to Janu Eskymo Welzlovi (1868–1948). Oproti původní miniexpozici je nyní umístěna v půdních prostorách, které byly pro tento účel stavebně upraveny. Expozice přenese návštěvníky na daleký, mrazivý sever a představí obdivuhodný životní příběh obyčejného člověka, který se jen se čtyřmi krejcary v kapse vydal na cestu do neznámých končin. Příběh J. E. Welzla začíná dobou dětství, mládí a prvními cestami po Evropě. Další části již sledují jeho putování Sibiří, život na Novosibiřských ostrovech i na zlatonosné Aljašce. Přiblížena bude též jeho „cesta“ do světa literatury. Expozice však svým obsahem nabízí víc než jen cestovatelův příběh. Návštěvníci se seznámí především prostřednictvím dobových fotografií s podobou severské krajiny a jejími obyvateli, nahlédnou do interiéru srubu nebo posedí nad stránkami některé z mnoha knih o Welzlovi. Děti pobaví interaktivní model perpetua mobile, o jehož zkonstruování se Welzl pokoušel. A jistě nejen ony budou se zatajeným dechem nahlížet do dioráma krajiny Novosibiřských ostrovů. Pozornost bezesporu přitáhne sice krátký, ale zato unikátní autentický filmový záznam s J. E. Welzlem natočený v roce 1929 v Brně. Kromě tohoto záznamu si mohou návštěvníci zvolit ke zhlédnutí i jeden ze čtyř filmových dokumentů věnovaných osobnosti cestovatele, k dispozici je rovněž audioprůvodce v české a anglické verzi.

Stálá expozice Grafického kabinetu Václava Hollara – Krajina a města II.
Václav Hollar (1607 Praha – 1677 Londýn), věhlasný rytec a kreslíř 17. století, svou tvorbou přispěl k rozvoji techniky rytí i leptání do mědi a jako jeden z mála Čechů své doby ovlivnil výtvarné umění v evropském kontextu. Ve sbírce zábřežského muzea se nachází impozantní kolekce grafických listů tohoto umělce, kterou daroval muzeu milovník a sběratel umění plk. Karel Lukas (1897 Brníčko – 1949 Praha) a jež je dodnes řazena k nejrozsáhlejším souborům díla Václava Hollara v České republice.
V Hollarově grafické tvorbě můžeme sledovat pestrou škálu námětů. Vedle vedut, zeměpisných plánů a map se intenzivně věnoval také portrétní tvorbě, studiím krojů a oděvů či náboženským, historickým, mytologickým a alegorickým námětům. V jeho uměleckém repertoáru najdeme i precizní práce s přírodní a sepulkrální tematikou.
Ve výstavním prostoru Grafický kabinet Václava Hollara se snažíme představit všechny tematické okruhy umělcovy tvorby. V současné době zde můžete navštívit výstavu Václav Hollar. Krajina a města II., která navazuje na předchozí výstavní projekt a představuje další Hollarovy veduty, pohledy do krajiny i detailní práce významných staveb. Jádro výstavy tvoří známý cyklus Pohledy na Tanger, k vidění jsou i tisky ze série Římské ruiny či lepty vytvořené pro známý trojdílný knižní titul Monasticon Anglicanum.
V rámci návštěvy Grafického kabinetu Václava Hollara jsou přístupny také expozice s vypovídajícími názvy Z historie města a okolí a Z pokladů zábřežského muzea.

 

Pavel Bartoň – V zajetí barev
Výstavu si můžete prohlédnout od 3. května do 18. června 2023.
Pavel Bartoň je výtvarník, který navzdory značně nepříznivému osudu svým životním přístupem sděluje, že i život plný těžkých situací může být krásný, že barvami a štětci se dá zbavovat temných stránek ve své mysli a že výtvarná tvorba se může stát člověku životní náplní. Obrazy, které autor vytváří jen jednou funkční rukou, jsou naplněny úctou a pokorou k životu, najdete v nich lidský projev a lásku.
Vstupné: 20 Kč, děti do 6 let zdarma.

Středověk hrou
Výstavu můžete navštívit od 6. května do 27. srpna 2023.
V muzejní herně se nyní vydáme o několik staletí zpátky a podnikneme dobrodružnou výpravu do středověku. Společně poznáme, jak se žilo na středověkém hradě, co lidé jedli a jak se bavili. Seznámíme se také se statečnými rytíři, se kterými budeme bránit hrad proti jeho dobyvatelům. Během výpravy do minulosti nás čekají různé zajímavé úkoly, skládačky, rébusy a hádanky. Tak se k nám přidejte, nudit se určitě nebudete!
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 30 Kč, děti do 3 let zdarma.

Ptáci lesů, luk a polí
Výstavu můžete navštívit od 21. června do 6. srpna 2023.
Stanislav Ubík (* 1955) je amatérský fotograf. Této zálibě se věnuje snad celý život. Fotografuje hlavně krajinu a přírodu – tu živou i neživou. Ač trvale žije na severní Moravě, tráví většinu svého volného času v okolí Starého Město pod Sněžníkem. A právě tato krajina mu poskytuje nepřeberné množství námětů a inspirací. Portfolio výstavy obsahuje jeden segment autorova zájmu, naše drobné ptáky. Takové ty obyčejné, které potkáváme denně na loukách, v polích, ale i ve městě. Obyčejné, přesto stále vzácnější.
Vstupné: 20 Kč, děti do 6 let zdarma
Více informací k jednotlivým výstavám naleznete na webu Muzea Zábřeh: muzeum-sumperk.cz/muzea/zabreh/program.