Výstavy v muzeu Zábřeh

Datum aktuality: 10. 5. - 11. 6. 2017
Výstavy v muzeu Zábřeh

Příroda Zábřežské vrchoviny

Do zábřežské muzejní minigalerie vtrhlo jaro. Prohlédnout si jej můžete na fotografiích chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů Zábřežské vrchoviny, rozprostírající se od Velkého Kosíře po Lázek. Vedle stepní vegetace jižněji položených chráněných území se zde můžeme setkat s chráněnou květenou, ale například i s letouny, zimujícími v rozsáhlých prostorách Javoříčských a Mladečských jeskyní. Vernisáž výstavy se uskuteční 10. 5. 2017 v 17:00. Vstupné 10 Kč, děti do 6 let zdarma.

Autíčka pod podloubím

Výstava modelů autíček, kterým se dříve neřeklo jinak než „angličáky“, zapůjčených od soukromého sběratele Aleše Titzla a dalších sběratelů ze Zábřehu a Šumperka. Výstavu doplní interaktivní koutek, skládačky, omalovánky, spojovačky, vystřihovánky apod. Vernisáž výstavy se uskuteční 9. 5. 2017 v 17:00. Vstupné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 2 let zdarma.

Muzeum čte dětem

Od 1. do 7. června se bude v zábřežském muzeu předčítat dětem. Nejmenším (předškolákům) se bude číst z pohádkové knížky Bílá paní zábřežská Pohádky a pověsti z Rychlebských hor. V rámci doprovodného programu budou k dispozici omalovánky s tematikou Rychlebských hor. Žáci I. stupně základních škol se pak mohou těšit na vyprávění o J. E. Welzlovi z knížek Ledové povídky Eskymo Welzla a Pohádky a pověsti z Rychlebských hor. V rámci doprovodného programu proběhne výtvarná soutěž „Jak si představuji J. E. Welzlas výstavou a vyhodnocením nejlepších prací, které se uskuteční 30. září 2017.