Tradiční Cyrilometodějská pouť

Poutní slavnost v Ráječku začíná v kapli sv. Cyrila a Metoděje mší svatou. Pokračuje pak v hasičském areálu v Ráječku, kde místní Sbor dobrovolných hasičů pořádá tradiční „Sousedské posezení“. Pro děti je připraven skákací hrad a další atrakce. Pro všechny pak kromě tradičního guláše i občerstvení všeho druhu, bohatá tombola. Hudba k poslechu i tanci.