Zábřežská Mateřinka

Festival pro nejmenší, nesoutěžní přehlídka hudebních, tanečně-sportovních a dramaticko-výtvarných pódiových vystoupení dětí z mateřských škol. Přehlídka je místem vzájemné výměny zkušeností učitelek MŠ, ale především zdrojem zdrojem prožitků pro děti, jejich pedagogy i rodiče.