Železniční skanzen obohatil zrenovovaný služební vagon

Železniční skanzen obohatil zrenovovaný služební vagon

 V pondělí 9. července byl v ranních hodinách zahájen převoz zrenovovaného vagonu ze zábřežského vlakového nádraží do železničního skanzenu. Vagon Daa-k 30 54 940 7 182-5 o hmotnosti 12,5 tuny byl služební dvounápravový vůz určený pro nákladní vlaky.

Trasa převozu byla předem stanovena záměrně mimo centrum města. Jeřáb po naložení vagonu vyrazil směrem na Ráječek a přes Jestřebí do Lupěného. V železničním skanzenu byl následně ustaven za parní lokomotivu řady 317. Celý proces trval čtyři hodiny a proběhl bez komplikací.

Vagon, který město Zábřeh získalo od ČD CARGO a. s., byl z Českých Budějovic převezen do Zábřeha na jaře letošního roku. Jeho renovaci prováděli v rámci praxe studenti Vysoké odborné školy a Střední školy automobilní Zábřeh.

Železniční skanzen na opuštěném tělese dráhy navazuje na vybudování cyklostezky na opuštěném tělese dráhy v úseku Hněvkov – Lupěné, jíž stavba byla dokončena v listopadu 2011. Exponáty železničního skanzenu jsou součástí naučné stezky o pěti zastaveních, které jsou tematicky zaměřeny na historii krajiny, neživé a živé organismy i na historii a současnost železnice v tomto úseku trati. Tyto exponáty byly získány z rušených železničních stanic, parní lokomotiva z bývalého železničního depa.

Železniční skanzen spolu s cyklostezkou vedoucí krásnou krajinou podél vodního toku Moravské Sázavy, podporuje aktivní trávení volného času občanů a návštěvníků regionu.

Plánovaná trasa: https://mapy.cz/s/2AMrb

Kontakty pro bližší informace:

PaedDr. Karel Crhonek, místostarosta telefon: 583 468 216
e-mail: karel.crhonek@muzabreh.cz

Lucie Mahdalová, mediální koordinátorka, telefon: 583 468 217
e-mail: lucie.mahdalova@muzabreh.cz