Ambulance lékaře pro děti a dorost

Školská 13, Zábřeh 789 01
583 411 175, 702 196 616
Školská 13, Zábřeh 789 01
583 411 980, 603 578 456 (sestra), 603 973 288 (lékařka)
Školská 13, Zábřeh 789 01
583 411 948, 731 113 233
Školská 13, Zábřeh 789 01
583 411 120