Dům dětí a mládeže

Severovýchod 484/26, Zábřeh 789 01
770 114 947 - recepce DDM