WC pro veřejnost

Valová 5, Zábřeh 789 01
583 412 587, kl.38
U Nádraží 6, Zábřeh 789 01
736 509 444