Welzlova naučná stezka

Welzlova naučná stezka

Pojďte se s námi projít městem kde se setkáte se jménem slavného rodáka Eskymo Welzla doslova na každém kroku…Welzlova slivovice, Welzlův kvadriatlon, Welzlovo kolo, festival Welzlování, Květiny U Welzla, ulice J. Welzla, Welzlův kufr….

Welzlova naučná stezka začíná v prostorách před zábřežským nádražím, kde má své 1. zastavení – NÁDRAŽÍ. Zde si můžete prohlédnout moderní architekturu i původní Kleinovo skladiště. Na terase je umístěna socha slavného zábřežského rodáka, cestovatele a dobrodruha Jana Eskymo Welzla. Pokračujeme přes řeku Moravskou Sázavu, kde se vydáme hned za mostem vlevo a projdeme Wolkerovými sady k 2. zastavení – EVANGELICKÝ KOSTEL. Jedná se o novogotickou budovu z tmavě pálených cihel, kterou nechali postavit bratři Brassovi.

Stezka pokračuje na hráz rybníku Oborník, kde se nachází 3. zastavení – RYBNÍK OBORNÍK. Největší rozmach rybníkářství na zábřežsku je spojen se jménem Jiřího staršího Tunkla. Vznikla řada nových rybníků. Do dnešních dnů se však zachoval pouze Oborník. Na konci hráze se vydáme doprava, dále serpentinami nahoru až k malému nádvoří před zábřežským zámkem, kde se nachází 4. zastavení – HRAD A ZÁMEK. Tady si můžeme prohlédnout nejstarší kašnu ve městě. V průchodu zámku jsou umístěny erby rodů Tunklů a Lichtenštejnů. Od zámku pokračujeme krátkou lipovou alejí na Masarykovo náměstí. V jeho horní části se vydáme ulicí Komenského vpravo, která nás zavede k Bezručovým sadům a k 5. zastavení – KOSTEL SV. BARBORY. Legenda vypráví, že kostel založili za hradbami města příslušníci řádu templářů. V současné době je však pro veřejnost uzavřen a otvírá se jen při zvláštních příležitostech. Vrátíme se na Masarykovo náměstí, tentokrát do jeho dolní části. 6. zastavení – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ. K jeho dominantám patří stará radnice, dnes výstavní a koncertní síň Galerie Tunklův dvorec (v současné době dočasně uzavřena), mariánský sloup a kamenná kašna, která vznikla na místě malého rybníčku. Nejkrásnější budovou celého náměstí je dům Pod Podloubím. Jeho majiteli byli obvykle přední zábřežští měšťané. Patřil mimo jiné i Burianu Vizovskému, jehož dcera Magdalena se stala první ženou Jana Amose Komenského. Dnes je zde umístěno městské muzeum s trvalou expozicí lidových tradic. Jednou ze stálých expozic je nově reinstalovaná expozice Jana Eskymo Welzla, pro kterou byly využity upravené půdní prostory. Ve věži domu je nově umístěna rozsáhlá sbírka grafik Václava Hollara. Naproti muzeu je kostel sv. Bartoloměje. V jeho blízkosti se nachází zastavení č. 7 – KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE. V tomto místě můžete pozorovat, jak se zajímavým způsobem snoubí několik architektonických slohů. Barokní kostel sv. Bartoloměje, klasicistní budova fary a v novogotickém stylu postavená budova kina Retro. Farní ulicí pokračujeme dolů na náměstí Osvobození. Zde je poslední, 8. zastavení – NÁMĚSTÍ A GYMNÁZIUM. Je věnováno stavebním úpravám dolního náměstí, ale i nejvýraznější budově – zábřežskému gymnáziu, nejstarší české střední škole na severozápadní Moravě.