Naučná stezka – Bílá Opava

Naučná stezka – Bílá Opava

Údolí Bílé Opavy je považováno za nejkrásnější údolí Jeseníků. Při průchodu kaňonem se můžete kochat krásnou a divokou přírodou. Čeká vás zajímavá, ale náročná cesta vedoucí přes úzké mosty, kluzké žebříčky a strmé pěšinky. Ne nadarmo je údolí Bílé Opavy označováno jako nejnáročnější cesta na Praděd.

Bílá Opava pramení na jižních svazích Pradědu nad chatou Barborkou v nadmořské výšce 1360 m. Na svém horním toku nad Karlovou Studánkou má jen několik drobných přítoků, ale má zde nejprudší spád, a proto se zde nacházejí četné vodopády, kaskády a peřeje. Bílá Opava protéká krajem dál, vlévá se do Střední Opavy a v zápětí hned po soutoku s Černou Opavou pokračuje dál už jen jako řeka Opava. Ta v Ostravě ústí do Odry, která odvádí jesenické vody až do Baltského moře.

První naučná stezka byla zřízena v roce 1982. Po povodni v roce 1997 musela být opravena, proto byla v roce 2010 stezka rekonstruována a doplněna o další informační panely. Na informačních tabulích, které vás budou provázet kaňonem, se dozvíte spoustu zajímavých informací o tomto kousku jesenické přírody o pramenech Bílé Opavy, o živočiších, kteří tady žijí a rostlinách které tady rostou. Naučná stezka Bílou Opavou je dlouhá 6 km, má 13 zastavení a absolvujete na ní převýšení 550 m

Kudy k Bílé Opavě?

Naučná stezka údolím Bílé Opavy začíná v Karlově Studánce u vodopádu pod parkovištěm u restaurace Hubertus. Začátek naučné stezky v Karlově Studánce je zároveň i nejnižším místem této cesty (760 m. n. m.). Stezka vás povede asi půl kilometru podél silnice vedoucí do obce Vidly. Z této silnice však brzy odbočí do údolí Bílé Opavy. Od této chvíle začne stoupání až k chatě Barborce v nadmořské výšce 1310 m. Od chaty Barborky se nabízí méně náročný výstup na vrchol hory Praděd.

Údolí Bílé Opavy se doporučuje projít ve směru z Karlovy Studánky k chatě Barborka. V opačném směru je sestup náročnější. Stezka vede přes balvany v těsné blízkosti břehu říčky nebo po úzkém chodníčku v prudkém svahu.

 

Mohlo by vás zájímat