Velký okruh městem

Velký okruh městem

Zábřeh – Zámek Skalička – naučná stezka Údolím Moravské Sázavy – Zábřeh

Procházku začneme u železniční stanice Zábřeh na Moravě, kde se nachází v blízkosti parkoviště 1. zastavení Welzlovy naučné stezky. Asi po 20 m odbočíme vlevo a dáme se přes most nad železniční tratí. Stále pokračujeme po silnici až ke dlážděné cestě z žulových kvádrů, která stoupá po pravé straně prudce do kopce a prochází chatovou oblastí. Tato cesta se volně napojuje na ulici V Háječku, která vás dovede až k hlavní silnici a k nově rekonstruovanému zámeckému parku. Uprostřed parku se nachází zámek Skalička. Od zámecké brány se vydáme vlevo po hlavní silnici a dojdeme ke dřevěnému kříži. Za ním odbočíme vpravo a dáme se prudce z kopce dolů až k místní tělocvičně.

Při jasném počasí si vyjděte přímo polní cestou na kopec Humenec. Otevře se před vámi nádherný pohled na celé město i panorama nedalekých Jeseníků. V naší cestě budeme pokračovat od tělocvičny vlevo polní cestou do údolí kolem lomu až ke břehu Moravské Sázavy. Najdete zde 1. zastavení naučné stezky Údolím Moravské Sázavy. Má celkem 6 zastavení, na kterých návštěvníky seznamuje s geologickými poměry území, s významem vod a činnostmi řeky, s rostlinami a živočichy ve vodě a okolí.  U informační tabule – 5. zastavení se dáme přes louku a můstek nad řekou Moravskou Sázavou. Cesta nás dovede do zahrádkářské kolonie. Zde odbočíme vpravo, projdeme pod železniční tratí a dostaneme se na méně frekventovanou silnici. Lipovou alejí dojdeme k Šubrtové kapličce. Zde se nachází i poslední zastavení naučné stezky, které je věnováno historii tohoto poutního místa. V blízkosti kapličky se nachází pískovcové sousoší Pieta z r. 1994 od akademického sochaře Antonína Berky. Za kapličkou teče Mlýnský náhon vybudovaný v 15. století k napájení podzámeckých rybníků. Toto klidné místo můžeme využít ke krátké relaxaci. Od kapličky se vydáme vlevo po silnicí až k hřišti u obce Nemile. Dojdeme na malou křižovatku, na které se vydáme doprava. Po silnici stoupáme vpravo až ke škole, kde se napojíme na místní turistické značeni (bílomodré psaníčko), odbočíme po tomto značení vlevo a stoupáme vilovou čtvrtí do Filipova (část obce Nemile). Po pravé straně před vrcholem stoupání se nachází renesanční tvrz Kryštofa staršího Hubercka z Belnsdorfu z přelomu 16. a 17. století. Dále můžete pokračovat k turistickému rozcestníku, kde se napojíme na žlutou turistickou značku, po které můžeme pokračovat až do Zábřeha.