Bílá Lhota

Bílá Lhota

Arboretum Bíla Lhota je Národní přírodní památkou. Rozkládá se na jižně orientovaném svahu na ploše necelých tří hektarů. Je v něm zastoupen zhruba stejný počet stromů listnatých a jehličnatých. Nachází se zde asi 300 různých druhů a kultivarů dřevin, z nichž mezi nejčastější patří keřovité tisy v různých barvách a tvarech, na druhém místě pak túje a smrky. Kostru parku však tvoří převážně duby a různobarevné buky spolu s doplňkovými dřevinami, jako jsou cypřišky, javory, borovice, břízy, douglasky a lípy. V arboretu ovšem můžete najít i mnoho vzácných a sbírkových dřevin. Kromě jihoevropských dřevin zde můžete obdivovat stromy, keře a trvalky z Asie, a to z Číny, Koreje, Mandžuska, Japonska i rostliny ze Sibiře a chladnějších oblastí. Mnoho dřevin v parku pochází také z různých částí Severní Ameriky (Kanady, USA) a z Mexika. Zakladatel současné podoby parku statkář Quido Riedel sjednotil různé skupiny stromů podle nároků na živiny, půdu, klima atd. Pomyslně rozdělil arboretum do určitých celků, které se nazývaly různými jmény. Původní názvy byly obohaceny o nové, většina starých se však používá dodnes.

Otevírací doba

Duben a Říjen soboty neděle a svátky 9:00 – 17:00

Květen, červen a září otevřeno každý den kromě Pondělí 8:00 – 18:00 otevřeno ve svátky

Červenec a srpen každý den kromě Pondělí 8:00 – 18:00 otevřeno ve svátky

 

 

Kontaktní informace
Telefon: 725 460 888, 725 460 881
E-amilová adresa: arboretum@vmo.cz
Webová stránka: www.arboretumbilalhota.cz