Bouda

Bouda

Dělostřelecká tvrz Bouda je jedním z mnoha objektů československého opevnění, jež bylo budováno ve třicátých letech minulého století. Výstavba rozsáhlého systému opevnění představovala nedílnou součást příprav československé armády na obranu republiky. Bouda je jednou z pěti stavebně dokončených čs. tvrzí a jako jediná z nich je dnes ve své původní podobě přístupná veřejnosti. Tvoří ji pět objektů, postavených v nejvyšším stupni odolnosti. Stropy a stěny orientované směrem k nepříteli jsou tvořeny vrstvou železobetonu o tloušťce 3,5 metru. Měly odolávat účinkům všech tehdy známých zbraní. Tyto objekty jsou hluboko v podzemí navzájem propojeny systémem chodeb a sálů.

Kontaktní informace
Telefon: 777 647 114
E-amilová adresa: tvrz@boudamuseum.com
Webová stránka: www.boudamuseum.com