Králíky

Králíky

Poutní dům je umístěn v blízkosti poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie a kláštera v Králíkách. Je odtud nádherný panoramatický výhled na město a okolí.
Poutní dům byl postaven roku 1850. Byla v něm noclehárna, pohostinství a sál pro přednášky a divadla. Kolem roku 1900 jej vlastnili manželé Höppe. K domu patřilo i velké hospodářství. Levá část domu byla dřevěná, pravá zděná, a před vchodem byla 35 m hluboká studna.
Prohlídka kláštera zahrnuje Ambity se sochami, obrazy, oltáři a kaplemi, kryptu, Kapli svatých schodů na Nádvoří poutníků, I. nádvoří kláštera a celý Památník obětem internace.

Kontaktní informace
Adresa: Kopeček 1, Králíky 561 69
Telefon: 737 215 336
E-amilová adresa: horamatky@gmail.com
Webová stránka: www.klasterkraliky.cz