Letohrad

Letohrad

Město Letohrad leží v sousedním Pardubickém kraji. Od Zábřeha je vzdálen pouhých 45 km. Ve městě se nachází řada památek, které stojí za to vidět. Na své si přijdou nejen milovníci historie, ale také příznivci Járy Cimrmana. Ve městě totiž naleznou muzeum a světničku, pomník a uličku Járy Cimrmana. Kromě těchto zajímavostí, lze navštívit Muzeum řemesel, v letní sozóně zámeckou expozici, zámecký park nebo muzeum. Na kraji města na své navštěvníky čeká nově zrekonstruovaná Tvrz Orlice s luxusním hotelem a restaurací.

Muzeum řemesel
Muzeum řemesel bylo otevřeno 18. května 2000. Je umístěno v památkově chráněném areálu Nového dvora z roku 1750. Je největším muzeem svého druhu v ČR. Zahrnuje více než 50 ucelených expozic řemesel a živností z období 1840 – 1930. Kromě relativně známých profesí, jako je truhlář či řezbář, prezentuje i práci kovotlačitele, koláře, bednáře, šindeláře a mnoha dalších. Mezi nejzajímavější exponáty patří vyřezávaný mechanický skanzen řemesel, mechanické dílny, pilnice se třemi funkčními katry a 100 let stará školní třída s ukázkami národních krojů. V expozici vozovny je  možné si prohlédnout nejrůznější historická vozidla. Po prohlídce muzea můžou návštěvníci poobědvat ve stylové Restauraci Nový dvůr, která je umístěna ve stejné budově s muzeem.

Tvrz Orlice
Historie tvrze sahá do 13. století. Prvním písemně doloženým majitelem byl Ivan z Orlice. Poté se majitelé často střídali, až roku 1650 z tvrze šlechta odešla úplně. Od této doby byla tvrz hospodářským dvorem, nemocnicí, skladem brambor a obilí a nakonec i autodílnou. Roku 2008 celý areál koupily dvě místní rodiny, kterým nebyl lhostejný osud tohoto místa. Tvrz je přístupná veřejnosti celoročně. Návštěvníci mají na výběr čtyři prohlídkové okruhy. Kromě klasické prohlídky reprezentativních prostor, je zajímavá také prohlídka druhého okruhu, který seznamuje návštěvníky s výrobou knih a knihtiskem. Pro děti je vhodná prohlídka třetího okruhu, kde je do malé místnosti vtěsnán celý kouzelný les. Zde se děti setkají se zvířaty lesů ČR a zábavnou formou se dozví zajímavosti z naší přírody.

Kontaktní informace
Telefon: 465 622 160
E-amilová adresa: letohrad@muzeumremesel.cz
Webová stránka: www.muzeumremesel.cz