Velké Losiny

Velké Losiny

S obcí Velké Losiny je pevně spjata bohatá historie a velké množství historických památek a zajímavostí. Obec patří k nejstarším v šumperském okrese a její vznik se datuje rokem 1351, kdy zdejší fara připadla k litomyšlskému biskupství. Dějiny obce jsou dlouhodobě spojeny s rodem Žerotínů, kterým od druhé poloviny 15. století patřila obec nejprve jako zástava, ale od r. 1507 již jako pevná součást jejich majetku. Od tohoto období do současnosti vyrostly v obci její nejvýznamnější historické dominanty, mezi které patří zámek, ruční papírna, farní kostel, církevní a světské stavby a lázně.

Na kole dojedete do Velkých Losin, pokud pojedete ze Zábřeha přes Sudkov a Dolní Studénky, před zámkem Třemešek, který taktéž náležel Žerotínům, odbočíte vlevo a dostanete se na okraj Šumperka. Provázet vás bude stále cyklotrasa č. 6114, po které se přes Rapotín dostanete až do Velkých Losin. Tato trasa je dlouhá 27 km, na celé trase je nepatrné stoupání, ale nejedná se o náročnou cestu.

Zámek Velké Losiny
Historie zámku je spjata především s významným moravským rodem Pánů ze Žerotína. Ti panství vlastnili od 15. století do roku 1802, kdy jej prodali dalšímu významnému rodu – Lichtenštejnům. Velkolosinský zámek je však také nechvalně spjat s čarodějnickými procesy, které na losinském panství probíhaly od roku 1678 po dobu přibližně patnácti let. Přímo na zámku měl být údajně soudní sál, kterému předsedal zkušený inkvizitor František Jindřich Boblig.
Zámek je unikátní svými původními interiéry, které přesně ukazují život renesanční aristokracie. Na první pohled strohé ale vzácné místnosti jsou doplněny cennými exponáty. Na prohlídkové trase uvidíte krásný rytířský sál s kachlovými kamny, knihovnu, barokní kapli nebo také sbírku gobelínů.
Zámek naleznete na začátku obce ze směru od Rapotína. Kolem zámku se rozprostírá zámecký park, na jehož okraji je prostorné parkoviště.

Ruční papírna Vélké Losiny
Rod Žerotínů se zasloužil nejen o výstavbu renesančního zámku, ale také o založení papírny, která je dnes unikátní kulturní památkou s více než čtyřsetletou tradičíní ruční výrobou papíru, která nemá ve střední Evropě obdoby.
Založena byla na sklonku 16. století. Během 16. a 17. století se často papírnické rodiny a mistři střídali. Na konci 17. století papírnu také zasáhly čarodějnické procesy. Období rozkvětu a prosperity nastalo na přelomu 18. a 19. století. Z této doby také pochází dnešní pozdně barokní podoba papírny.
Papírna se nachází u hlavní silnice po levé straně ze směru od Rapotína a od velkolosinského zámku. U papírny je možnost parkování a přímo v areálu se nachází i restaurace Losín.

Lázně Velké Losiny
Více jak 450 let historie řadí lázně Velké Losiny mezi nejstarší moravské lázně. V lázních se využívá léčivých účinků přírodních termálních sirných pramenů. Léčí se zde nemoci pohybového aparátu, kožní, neurologické, onkologické a oběhové. K dispozici je profesionální rehabilitace a odborná lázeňská péče pro dospělé a děti od 1 roku. K ubytování slouží 4 lázeňské domy a 1 wellness hotel, které poskytují komplexní služby pod jednou střechou. V areálu lázní mohou hosté navštívit také nově otevřený unikátní Therme park.

Kontaktní informace
Adresa: Lázeňská 674, Velké Losiny 788 15
Telefon: 583 248 248
E-amilová adresa: infolosiny@losiny.cz
Webová stránka: www.iclosiny.cz

Mohlo by vás zájímat