Naučné stezky

Naučné stezky

Naučné stezky vás seznámí s okouzlujícími přírodními krásami i historií nejen samotného města Zábřeh, ale také širokého okolí.

Naučné stezky na sebe vzájemně navazují. Ideální je začít vycházku v Zábřehu na nádraží ČD kde návštěvníky vítá socha J.E. Welzla, projít naučnou Welzlovu stezku, dále pokračovat údolím Moravské Sázavy, směr Lupěné kde se napojíte na Naučnou stezku na opuštěném tělese dráhy a v obci Hněvkov pokračujte po lesní naučné stezce Srní do Hoštejna. Stejně tak lze tuto trasu zahájit v Hoštejně a pokračovat zpět do Zábřeha.

Naučné stezky


Naučná Welzlova stezka

Naučná stezka Údolím Moravské Sázavy

Naučná stezka na opuštěném tělese dráhyNaučná stezka Srní

Zážitková herní stezka Bozeňov


Naučná stezka Lupěnské hory